Poslední rozloučení s Františkem Kovandou

4. 4. 2019

V neděli ve věku 91 let po dlouhé těžké nemoci zemřel František Kovanda, účastník legendárních poválečných sjezdů KSČ a ČSM, bývalý důstojník Pohraniční stráže a funkcionář Komunistické strany Československa. Řadu let vedl Sekci regionálních dějin Klubu společenských věd, kterou před tím také pomáhal zakládat. Spolupracoval aktivně i s Haló novinami. Čest jeho památce. Dnes, ve čtvrtek 4. 4. 2019, proběhlo poslední rozloučení s ním.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM