Přejeme brzké uzdravení

19. 2. 2020

Tiskové prohlášení: „Pan Filip byl přijat pro bolest na hrudi. Byl zjištěn infarkt myokardu v časném stádiu a ošetřen intervenční metodou. Díky tomu je jeho stav stabilní s nadějí na časné propuštění do domácí péče, pokud nenastane nečekaná komplikace,“ uvedl přednosta II. Interní kliniky VFN prof. Aleš Linhart.

Přejeme našemu předsedovi Vojtovi Filipovi brzké uzdravení.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM