Proti asociálním škrtům je nutný aktivní odpor

28. 6. 2021

Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Štefkem, vedoucím odborného zázemí KSČM ve Středočeském kraji a stínovým ministrem kultury

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje na podzim minulého roku nedopadly pro KSČM dobře, nemá ani jednoho krajského zastupitele. Co s tím komunisté hodlají udělat?

I s odstupem času vnímám volební výsledek jako zásadní políček naší práci. Přestože jsme dosáhli mnoha úspěchů, prosadili řadu bodů našeho programu, které měly pozitivní dopad na život v našem kraji, nedokázali jsme je pořádně prodat ani zmobilizovat naše voliče, aby nás podpořili. Nepomohl k tomu ani větší tah na branku v oblasti propagace práce zastupitelů či větší aktivity na veřejnosti. Propad byl navíc celostátní, lidé se rozhodovali i podle jiných klíčů a krajská politika šla trochu mimo ně. Tento úhel pohledu ostatně můžeme vnímat nyní i my, když sami sledujeme dění na kraji jen zvnějšku. Cítíme mnohem více, jaký je i u našich členů obrovský propad mezi zájmem o volby do Poslanecké sněmovny nebo do obcí a zájmem o volby krajské. Přitom na krajích se již řadu let rozhoduje o zásadních podmínkách pro naše životy.

My se po posledních krajských volbách dostali tedy nejen do opozice, ale i do mimozastupitelské opozice. Je to pro nás určitě nová zkušenost.

Takže nemůžete nic dělat?

Nejhorší by bylo rezignovat na plnění našeho programu, nesnažit se reagovat na dění v kraji a nezvedat hlas pokaždé, když kroky vládnoucí koalice dopadají na bedra Středočechů. Proto se také při každém jednání krajských orgánů děním v kraji zabýváme. Proto jsme také hned po volbách začali tvořit vlastní aktiv, který by situaci ve Středočeském kraji monitoroval a také na ni aktivně reagoval. Tato komise je složena z bývalých zastupitelů, z členů komisí rady a výborů Zastupitelstva Středočeského kraje, dále z prvních čtyřiadvaceti kandidátů. Snažíme se z členů komise vytvořit i tematické pracovní skupiny.

Jak vlastně skupina funguje, když nemáte informace z první ruky?

V době koronaviru bylo fyzické setkávání problémem, takže jsme dosud komunikovali zejména e-mailem. První setkání proběhlo až v polovině června a rozhodně bylo co k řešení. Konstatovali jsme, že největším problémem může být skutečně i nedostatek včasných informací. Sledujeme sice výstupy na webu kraje, zápisy z rady i přímo zastupitelstvo, monitorujeme tiskové zprávy a média, ale mnoho informací se dovídáme pozdě, přitom jsou zásadní. I tak jsme si měli co říci o oblastech, jako je doprava, školství, kultura, zdravotnictví, sociální sféra nebo životní prostředí. Vždyť do hry se vrací třeba zřízení zbytečného Národního parku Křivoklátsko, proti čemuž dlouhodobě ve shodě s místními občany vystupujeme.

Co se tedy vlastně na kraji od voleb děje?

Bez ohledu na výsledky voleb si většina procesů na kraji žije svým životem, a také většina schvalovaných usnesení je nekonfliktní. Zastupitelstvo Středočeského kraje postupně v okleštěné podobě vyhlásilo jako každý rok i dotační tituly, v jejichž rámci je možné získat prostředky na rozvoj obcí, oblast životního prostředí, či na spolkovou a kulturní činnost. Zároveň byly s omezenými prostředky vyhlášeny i nové dotační tituly, které podporují například rozvoj cyklostezek v obcích a městech nebo celkové opravy komunikací a souvisejících staveb. Dokonce i bytovou výstavbu obcí, byť ne v tak komplexní podobě, jako jsme navrhovali my. Tyto drobky ale nemohou zastínit zásadní škrty, kterých jsme svědky.

Jaké zásadní škrty?

Hned po volbách začala nová pravicová koalice naplňovat scénáře, před kterými jsme varovali. Zrušila učňovská stipendia, v jejichž rámci mohl učeň více než tří desítek oborů získat v průběhu školního roku až 11 tisíc korun.

V Zastupitelstvu Středočeského kraje již bylo odhlasováno také zrušení tří středních škol. Přes protesty veřejnosti i odborníků bude zrušena SOŠ a SOU Stanislava Kubra ve Středoklukách. Nástupnickou organizací bude SOŠ a SOU v Kladně na náměstí E. Beneše a SOU a Praktická škola v Kladně–Vrapicích. Obdobný osud potká Integrovanou SŠ v Jesenici, nástupnickou organizací bude ZŠ a Praktická škola Jesenice. Velké emoce budilo zrušení Gymnázia pod Svatou Horou v Příbrami, tam bude nástupnickou organizací Gymnázium Příbram Legionářů. Tím ale likvidace těchto zařízení nekončí, v seznamu »nepohodlných« škol je jich totiž zhruba 30.

Velké řezy se dějí i v dopravě. Zrušeno bylo Středočeské jízdné, v jehož rámci mohli žáci, studenti, učni, ale i senioři nad 65 let jezdit po Středočeském kraji zdarma.

Schválen byl záměr zdražit veřejnou dopravu a po souhlasu Hlavního města Prahy, který byl nutný, protože máme společný integrovaný systém, vstupuje nakonec zdražení hromadné dopravy v průměru o 25 procent od poloviny roku v platnost.

Dotýká se jak jednotlivých jízdenek, tak všech časových kupónů. Třeba jízdenka na 30 minut zdraží z 24 na 30 Kč, 90minutová z 32 na 40 Kč. Zvedá se i cena SMS jízdenky, zdražení časových kupónů je odstupňované podle času trvání i počtu pásem.

Zároveň dochází k restrikcím v rozsahu dopravní obslužnosti, a to nejen autobusové. Plánuje se rušení některých tratí, a to dokonce i těch, do kterých šly nedávno nemalé investice, např. na trati z Mělníka do Mladé Boleslavi, kde od Mšena do Mělníka došlo ke kompletní modernizaci tratě za půl miliardy korun, nebo na trati Vraňany – Lužec nad Vltavou, kde byl nedávno dokončen soubor zdvihacích mostů včetně železničního za stovky milionů korun. Celkem je v našem kraji ohroženo 13 tratí (uvádíme je v tabulce – pozn. red.).

Kraj chce také získat více peněz na financování dopravní obslužnosti od obcí a měst, pokud nebude úspěšný, hrozí další omezování veřejné dopravy.

Nehájí kraj své kroky nedostatkem prostředků kvůli pandemii?

Samozřejmě, pandemie se hodí, ale očekávané škrty ve školství a dopravě avizovaly mnohé strany již před koronavirem. Přitom to není jen o nedostatku, ale o prioritách – kraj třeba neváhal vyhlásit dotační titul v objemu 25 milionů korun na investiční podporu soukromých zdravotnických zařízení. Ti, co hluboko pod tržní cenou za vlády ODS privatizovali krajské nemocnice a prodali ziskové provozy, tak mají šanci vyvést soukromým, často nadnárodním subjektům, z nichž některé mají obrat větší, než je rozpočet kraje, další veřejné prostředky.

To jsou dost zásadní kroky, které ovlivní životy Středočechů. Dá se proti tomu něco dělat?

Krajská organizace KSČM vydala ke všem těmto krokům kraje stanoviska, která byla publikována, ale víme, že to nestačí. Potřebujeme aktivní odpor, větší medializaci našeho postoje, podporu ze strany dotčených obcí tak, abychom dokázali jednotlivé kampaně dostat více do hlav veřejnosti a dosáhli dostatečného tlaku pro zastavení těchto kroků.

Seznam ohrožených tratí ve Středočeském kraji

1.   012, Plaňany zast. – Kouřim: zastavení provozu, náhrada autobusy

2.   014, Uhlířské Janovice – Ledečko: pouze sezónní a rekreační vlaky, jinak náhrada autobusy

3.   062, Křinec – Městec Králové: zastavení provozu, náhrady autobusy

4.   063, Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov: zastavení provozu bez náhrady

5.   064+076, Mladá Boleslav – Mělník: zastavení provozu v pracovní dny, náhrada autobusy, víkendový provoz

6.   094, Vraňany – Lužec nad Vltavou: zastavení provozu, náhrada autobusy

7.   095, Zlonice – Straškov: zastavení provozu bez náhrady

8.   110, Klobuky v Čechách – Peruc: zastavení provozu, provoz pouze sezónních vlaků, náhrada autobusy

9.   121, Hostivice – Podlešín: omezení na celé trati kromě vlaků do Amazonu a provozu Cyklohráčku

10.  124, Lužná u Rakovníka – Deštnice: omezení provozu na víkendové vlaky a týdenní dojížďku (pondělí, pátek)

11.  162, Rakovník – Kralovice u Rakovníka: zastavení provozu, nahrazení autobusy.

12.  204, Březnice – Rožmitál pod Třemšínem: zastavení provozu, částečná náhrada autobusy

13.  233, Čelákovice – Mochov: zastavení provozu bez náhrady.

28. 6. 2021  

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Ivan Cinka