Člen Krajského výboru KSČM Praha Roman Roun podal u Městského státního zastupitelství v Brně trestní oznámení na předsedu Vlády ČR P. Fialu. Člen Krajského výboru KSČM Praha Roman Roun podal u Městského státního zastupitelství v Brně trestní oznámení na předsedu Vlády ČR P. Fialu.

Podatel:
………..

……….

………..

Adresát:
Městské státní zastupitelství v Brně
Polní 41
639 00 Brno-střed

V České Třebové 20. února 2022

Trestní oznámení

V souladu s § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, tímto podávám oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

Odůvodnění

Dne 20. února 2022 v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, zveřejnil předseda vlády ČR Petr Fiala informace, které dle mého názoru naplňují skutkovou podstatu podle § 357 trestního zákoníku (šíření poplašné zprávy).

Šlo především o věty „Všichni si přejeme mír, jeho pravděpodobnost se však snižuje“ či „Ruská vojska jsou v takovém stupni připravenosti, že může útok začít v jakékoliv chvíli“ či „musíme ale uvažovat jinak, tady hrozí válka v Evropě“ a další.

S ohledem na skutečnost, že Rusko všemi oficiálními kanály deklarovalo, že nemá zájem na jakémkoliv vojenském konfliktu a nikdy a nikým nebyl prokázán opak, jsou sdělení představitele České republiky smyšlená a slouží pouze k ovlivnění obyvatel České republiky, kteří mají získat pocit, že Rusko je nebezpečný nepřítel.

Nevím, jestli je pan Fiala řízen administrativou USA či se aktivně snaží USA zavděčit. Nicméně jsem přesvědčen, že jeho vystoupení mohlo jednoznačně způsobit nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa a tím naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.

V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu požaduji, abych byl do jednoho měsíce od podání tohoto trestního oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

S pozdravem
Roman Roun
podepsáno digitálně

Podatel:
………..

……….

………..