Rozdrobené hromadné dopravě chybí koncepce. Systém je složitý a nedokáže reagovat na 960 subjektů

15. 10. 2020

Otázky Haló novin pro Ivana Cinku, člena odborného zázemí KSČM pro dopravu a bývalého předsedy Výboru pro dopravu Středočeského kraje.

Veřejná doprava v České republice by mohla být centrálně koordinovaná. Stát zváží vytvoření pozice národního koordinátora, který by spolupracoval s regiony na provázání dopravy mezi nimi. Vyplývá to z Koncepce veřejné dopravy 2020-2025, kterou schválila vláda. Koncepce nevylučuje možnost, že by veškerou železniční dopravu, včetně regionální, řešil místo krajů stát.

Plánování veřejné dopravy v CR je stále komplikovanější. V současnosti zde působí zhruba 960 orgánů, které fungují jako objednavatelé veřejné dopravy. To při zintenzivnění provozu v posledních letech vede k potížím při propojování dopravy mezi jednotlivými kraji. Do budoucna by mohl usnadnit sestavování dopravních plánů národní koordinátor. Ten by mohl spolupracovat s oblastními koordinátory a řešit případné navazování meziregionální dopravy. 

Je tu státní doprava, doprava objednávaná kraji, nebo městy a obcemi, komerční doprava, jezdí spousta soukromých dopravců a ne všichni přitom splňují standardy kvality. Lidé se v tom těžko orientují.

Celý článek v Haló novinách 15.10.2020.

Autor: 
Jiří Nussberger
Zdroj: 
ihalo.cz