Rozhovor Haló novin s historikem a poslancem KSČM Miroslavem Grebeníčkem

29. 5. 2021

Mimořádný sjezd na poslední chvíli by mohl vyvolat i řadu sporů.

Také letos se blíží volby. Jak si podle vašich zkušeností a poznatků stojí současná KSČM?

Pominu nejrůznější průzkumy volebních preferencí. Ty v době předvolební kampaně často sehrávají roli předvolební reklamy mediálně preferovaných stran, ke kterým Komunistická strana Čech a Moravy v restaurovaném kapitalismu pochopitelně nepatří. O volebním výsledku radikální levicové strany rozhoduje programová čitelnost a práce ve veřejnosti, ve prospěch zaměstnanců a dalších neprivilegovaných lidí. Bylo tomu tak nejen v období první republiky, ale je tomu tak i dnes. Pokud ale mám odpovědět přímo, pak zatím nevidím známky toho, že by KSČM mohla v říjnových volbách do Sněmovny dosáhnout zásadně lepšího výsledku než v těch volbách minulých. Rád bych se mýlil a příznivější výsledek pochopitelně přivítám.

Vy sám jste se rozhodl do parlamentu již nekandidovat, ale co by podle vás mohlo ještě v příštích několika měsících k dosažení lepšího volebního výsledku pomoci? Mohl by preference komunistické strany u voličů posílit mimořádný sjezd, po kterém někteří volají?

Skutečně jsem se rozhodl dát prostor na kandidátce do Poslanecké sněmovny mladším. Mohu proto posuzovat věci s nadhledem. Což se týká i mimořádného sjezdu. Pokud by se konal na poslední chvíli, mohl by vyvolat i řadu sporů. Média jej totiž, pokud k němu skutečně dojde, nebudou prezentovat v době volební kampaně občanům a našim potenciálním voličům srozumitelně a pro nás příznivě. A letní měsíce časově ani povahou nejsou dostatečným prostorem k tomu, aby strana občanům a především levicově orientovaným voličům stačila objasnit, k čemu dospěje.

Co tedy může voliče v těchto posledních měsících přesvědčit a získat pro volbu komunistické kandidátky?

Pro občany a sympatizující je a také i bude v těchto volbách rozhodující, čím jsme je dokázali oslovovat v minulosti. Mám na mysli i období pandemie koronaviru a rozporného, chaotického a mnohdy velmi účelového jednání vlády, ale i stran pravice. Přes to všechno se nám podařilo mnohé, i když mediální prezentace nebyla valná.

V posledním roce se občané stali svědky, ale i oběťmi řady selhání vedení státu a ideologicky motivovaného kšeftaření s vakcínami i ochrannými prostředky. Za tyto skutečnosti nese pochopitelně odpovědnost současná vláda, ale i vlády předcházející, které zemi dovedly téměř k neschopnosti zvládat krizové situace, v tomto případě pandemii. Zcela zřetelně se prokázala i mizérie nekvalifikované a konfrontační, lokajsky proamerické a prounijní zahraniční politiky, která se promítá do mimořádných ekonomických, společenských i politických ztrát pro republiku a do přiživování studené války a eskalace napětí v Evropě a ve světě. Jde o to, dokázat to občanům vysvětlit, pojmenovat hrozby i rizika a navrhnout a objasnit východiska.

Kráceno: admin

Celý článek zde:

Autor: 
Jaroslav Kojzar
Zdroj: 
ihalo.cz