Ryšánková - rozhovor pro PL: Ustavení sněmovny jako základ právního konfliktu?

12. 11. 2021

Základem právního konfliktu je, že dvě volební uskupení si ještě před započetím ustavujícího jednání Sněmovny ustavila pět poslaneckých klubů, ačkoliv nemohou ustavit ani jeden. I volební komise tak vznikla neplatně, protože její členy navrhly neplatně vzniklé poslanecké kluby. Klíč tkví v části čtvrté zákona o jednacím řádu, věnovaném ustavující schůzi Sněmovny. V § 24 je psáno, že předsedající ustavující schůze požádá Sněmovnu, aby vzala na vědomí ustavení volební komise z návrhů poslaneckých klubů a odkazuje na § 116 odst. 2., dle nějž členy volební komise navrhují poslanecké kluby. § 77 říká, že poslanci se mohou sdružovat v poslaneckých klubech, a to podle příslušnosti k politickým stranám a politickým hnutím (dále jen „politická strana“), za něž kandidovali ve volbách. Poslanci příslušející k jedné politické straně mohou vytvořit pouze jeden poslanecký klub. Celý rozhovor zde: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bida-a-nove-volby-Analyz...

Autor: 
Foto archivní, nadpis: jk
Zdroj: 
https://www.parlamentnilisty.cz/