Se zavedením kurzarbeitu by vláda neměla otálet

16. 9. 2020

Pravidla pro kurzarbeit, jak o nich v posledním týdnu zatím bezvýsledně jedná vláda, je třeba přijmout rychle. Vláda by neměla příliš otálet, každý den prodlení by znamenal ztížení situace. Novinářům to řekl místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Kurzarbeit představuje zkrácenou pracovní dobu při ekonomických či jiných potížích. Firma platí zaměstnancům za odpracované hodiny, stát jim pak poskytuje část mzdy za neodpracovaný čas.

Podle Grospiče jde v současné době o jedno z největších témat, o kterém se diskutuje na různých úrovních. Otázkou se zabýval také poslanecký klub KSČM, i když, jak Grospič připomněl, zatím nebyl oficiálně předložen žádný legislativní návrh, nad kterým by se měla vést debata i na půdě parlamentu. »Nicméně KSČM vnímá kurzarbeit jako jeden z nástrojů, který může pomoci překlenout současné období a udržet část zaměstnanců u zaměstnavatelů, a na druhé straně může pomoci překonat toto období i zaměstnavatelům,« řekl.

Komunisté se podle něj kloní k názoru, který ke změně podmínek náhrad mezd zastávají odbory. »Kloníme se k názoru odborových svazů. Doba, po kterou by měla být pomoc poskytována, by se měla blížit 12 měsícům,«uvedl. KSČM se podle něj nebrání tomu, aby na zavedení kurzarbeitu měl vliv sektor hospodářství, ve kterém se daná firma pohybuje. »Chceme jenom uvést, že jednotlivé sektory jsou velice rozdílné, v některých oblastech bude obtížné tento nástroj využít. Nejvíce se asi bude osvědčovat ve vícesměnných provozech, u malých zaměstnavatelů to bude obtížnější,« uvedl Grospič.

Protože odměny by měly být motivující, to znamená, že by se neměly pohybovat na hranici nemocenské, chtějí komunisté, aby zaměstnanci za pobyt mimo práci dostávali od 70 procent čistého příjmu víc.

Za rozhodný moment případné podpory Grospič označil téma vzdělávání zaměstnanců. »Byli bychom rádi, kdyby se tam tato oblast objevila, ale kdyby nebyla totožná s instituty, které znají úřady práce z hlediska klasické pomoci v době nezaměstnanosti, to znamená, aby nešlo o rekvalifikace, které nabízejí úřady práce nezaměstnaným, a tím jim umožňují snazší návrat do pracovního procesu,« uvedl. Vzdělávání by podle něj mělo být zajišťováno firmou, mělo by být provázáno s udržením chodu firmy jako takové a s motivací zaměstnavatele vůči zaměstnancům. »Pak se nebraňme tomu, aby bylo odstupňováno vyšším ohodnocením,« řekl Grospič.

Za problém nepovažují komunisté návrh, aby náhrada mzdy nedosahovala víc než 1,5násobku průměrné mzdy. »Respektujeme, že by to mělo být zastropováno, hodnota 1,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství pro nás není problematická,« dodal.

Pokud jde o náběh kurzarbeitu, vláda by podle Grospiče neměla příliš otálet. »Z hlediska vývoje nejen koronavirové, ale i ekonomické krize v České republice, každý den prodlení bude znamenat ztížení situace,«prohlásil místopředseda ÚV KSČM.

Senioři se příspěvkem nenechají ovlivnit

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová novinářům potvrdila, že komunisté podpoří návrh na pětitisícový jednorázový příspěvek pro důchodce, i když by rádi viděli jiný způsob podpory důchodců. »KSČM dlouhodobě poukazuje na to, že je potřeba neustále zvyšovat důchody a že je potřeba se zaměřit na nejnižší důchody. Tento jednorázový příspěvek bereme jako velký příspěvek našim seniorům v nynější nepříznivé době, kdy musí řešit další závažné náklady, které souvisejí i s covidovým obdobím, ale samozřejmě vnímáme to, že se nebude navyšovat valorizační koeficient v příštích letech, což nás velice mrzí,« řekla. Komunisté by podle ní uvítali, kdyby tato částka byla rozložena měsíčně tak, aby se seniorům navyšoval koeficient a ovlivnil jim zvyšování důchodů v příštích letech. »To se nekoná. Ani když jsme řešili tento námět s vládou, tak k tomu nebyl pozitivní přístup, a proto musíme jednoznačně říci, že se jedná víceméně o populistický příspěvek, který ale KSČM samozřejmě podpoří, protože to je jedna z možností, jak našim důchodcům přispět a udělat jim hezké Vánoce,« dodala Aulická.

Každopádně ale v nynějším předvolebním období návrh na jednorázový příspěvek komunisté vnímají tak, že hnutí ANO a ČSSD se tahají o hlasy. »Na druhou stranu my jako KSČM jsme přesvědčeni, že naši senioři se kvůli pěti tisícům určitě nenechají ovlivnit, jakou stranu mají volit, a budou volit tu, o které jsou přesvědčeni,«uvedla.

Podle Aulické mají komunisté výhrady k vládní předloze, která zavádí náhradní výživné. Vadí jim především to, že v návrhu není tzv. příjmový strop. »Budeme chtít pozměňujícím návrhem zastropovat žadatele o náhradní výživné do určitého koeficientu životního minima,« uvedla. Připomněla, že ve Sněmovně již tři roky leží návrh KSČM na zavedení náhradního výživného, který počítá s 2,9násobkem životního minima. »Jsme si vědomi toho, že tato částka by asi nebyla dostačující, proto jsme o ní ochotni ještě diskutovat. Jsem ale přesvědčena, že ten strop by v návrhu měl být,« dodala Aulická.

(jad)

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM