Semelová: Do škol hlavně se zdravým rozumem

17. 8. 2021

Jak bude vypadat počátek školního roku z pohledu protiepidemických opatření, napověděla vyjádření ministrů školství a zdravotnictví Roberta Plagy a Adama Vojtěcha (oba za ANO) a pokyny zaslané na ředitelství škol. Ve školách bude platit povinnost nosit ochranu nosu a úst ve společných prostorách, při výuce nebude nutná. V září se bude testovat.

Žáci, studenti i zaměstnanci škol se budou muset nechat na začátku září testovat, výjimku mají očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění. Pokud se žáci nenechají testovat ani nedoloží jinou formou bezinfekčnost, budou muset nosit roušku i při výuce.

Některé části manuálu zaslaného na školy jsou pouze doporučeními, jiné pokyny jsou závazné. Doporučení se týkají především pravidel pro dezinfekci, úklid, organizaci výuky, stravování, povinná jsou pak nařízení ohledně nošení ochrany dýchacích cest, izolace nakažených a testování na začátku školního roku. »Teď se ve školách tvoří rozvrhy, je tedy nejvyšší čas, aby školy věděly, jak bude probíhat začátek školního roku,« potvrdila načasování oznámení, co se bude v září ve školách dít, vedoucí sekce školství ÚV KSČM, profesí pedagožka Marta Semelová.

Kvůli ochraně dětí

Každý, kdo vstoupí do budovy školy, si musí zakrýt nos a ústa rouškou či respirátorem. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu či duševní poruchou a také ti, kteří mají lékařské potvrzení, že roušku nosit nemohou. Ochrana je nutná ve společných prostorách. Pokud jsou děti usazeny v lavici, roušku mít nemusí.

Pro účely izolace žáka či studenta, jenž vykazuje známky infekčního onemocnění, je dobré, aby k tomu škola zajistila izolační místnost, ve které bude umyvadlo s teplou vodou a prostředky pro dezinfekci.

Mimořádné testování ve školách se uskuteční 1., 6. a 9. září.  »Screeningové testování nám má ukázat obraz epidemiologické situace v celé společnosti,« řekl ministr Vojtěch.

Semelová vládním opatřením rozumí. »Budou se dít kvůli ochraně ostatních dětí, protože některé se budou vracet z prázdnin i ze zahraničí, takže nějaká opatření jsou logická,«uvedla pro náš list. Jde však o to, jak zdůraznila, aby z nich nikdo neměl nějaký byznys, a při aplikaci opatření se musí uplatňovat »zdravý selský rozum«. Striktně všechno uskutečnit či zajistit totiž nelze, například děti se budou potkávat, sociální kontakt je důležitý. Zachování homogenity tříd, zejména na středních školách, kde se žáci pohybují v různých skupinách, také nebude jednoduché.

Jaké testy?

Antigenní testy určené pro samoodběr dostanou školy od státu. Školy mohou použít i přesnější PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak získat příspěvek 200 korun na test. V tomto případě stačí testování jednou týdně. Podle výsledků testování se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100 000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně. Semelová předpokládá, že testy na školách budou pro děti a studenty zdarma.

Pokud se žáci nenechají testovat, budou muset po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku či respirátor. Budou mít také zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Převlékat by se měli s odstupem od ostatních, odstup by měli mít i při jídle a pití.

Výhodu mají očkovaní

Test nemusí absolvovat žáci a studenti, kteří mají ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19. Mohou se také nechat otestovat v některém z oficiálních testovacích míst a přinést potvrzení.

Pokud bude mít žák či student pozitivní antigenní test na COVID-19, půjde podle ministra Vojtěcha na potvrzující PCR test. Ti, kteří s ním byli dva dny před či dva dny poté v kontaktu, budou také muset na PCR test.

Ve stejných termínech testování jako žáci a studenti musí doložit potvrzení o testu i zaměstnanci školy. Mohou se nechat otestovat v některém z odběrových míst nebo si sami přinést do školy samotest. Pokud tak neučiní, budou muset nosit po celou dobu ochranu dýchacích cest. Neplatí to pro zaměstnance, kteří jsou plně naočkováni nebo jsou do 180 dní po prodělání nemoci.

Spousta požadavků

U vstupu do budovy a také u každé učebny, u tělocvičen a jídelen by měla škola rozmístit dezinfekci na ruce s dávkovačem. Každý, kdo do školy vstoupí, by si měl důkladně umýt ruce nebo si je vydezinfikovat. Je vhodné také časté větrání, úklid a dezinfekce hygienických zařízení několikrát denně a používání jednorázových ručníků nebo vysoušečů. Několikrát denně by se měla dezinfikovat místa, která používá více lidí, jako jsou kliky, vypínače, klávesnice, splachovadla a podobně. Prádlo by se mělo prát při vysokých teplotách.

Škola by měla podle ministerského manuálu mít k dispozici bezkontaktní teploměr pro měření tělesné teploty v případě podezření na onemocnění, dále náhradní ochrany úst a nosu pro situaci, kdy si je žáci zapomenou.

U školního stravování úřad doporučuje omezit kontakt různých skupin, neumožnit samoobslužný výdej. Strávníci by měli být usazeni u stolů po šesti. Cizí strávníci mají mít vyčleněný samostatný čas pro výdej nebo oddělený prostor.

Děti, které se nenechají na začátku školního roku testovat a nemají jiné potvrzení bezinfekčnosti, mají při jídle a pití dodržovat odstup od ostatních alespoň 1,5 metru.

Škola by měla, pokud je to možné, omezit pobyt zákonných zástupců žáků v budově. Pokud se ve škole střídá provoz s aktivitami jiných organizací, je třeba omezit jejich vzájemný kontakt a při střídání zajistit úklid a dezinfekci používaných prostor.

»Hlavně, aby se plošně nezavíraly školy. Distanční výuka byla dlouhá a způsobila komplikace všem - dětem, rodičům, celým rodinám, školám. Zavřít celou školu by bylo špatně,« zakončila pro Haló noviny Semelová, která vede pražskou kandidátku KSČM do podzimních sněmovních voleb.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Monika Hoření