Seminář „Vzdělávání odsouzených” v Poslanecké sněmovně

23. 6. 2015

V Poslanecké sněmovně se dnes uskutečnil seminář „Vzdělávání odsouzených” pod záštitou poslankyně PS PČR Ing. Miloslavy Vostré. Semináře se zúčastnila i poslankyně JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová a zástupci ministerstva školství, generálního ředitelství Vězeňské služby ČR a další.

Podle slov Miloslavy Vostré na úvodu semináře je důležité se tomuto tématu věnovat a řešit nejen za pomoci státu, ale i soukromých středních učilišť. Na snímku poslankyně Ing. Miloslava Vostrá a PhDr. Marie Formáčková, zástupkyně ředitele SOU Jiřice, společně s absolventy, kteří úspěšně prošli tzv. Programem vzdělávání odsouzených, a během tohoto semináře jim byl předán výuční list.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM