Stanislav Grospič k výročí Che Guevary

16. 6. 2021

Velvyslanectví Kuby v ČR

Praha

 
Vážený soudruhu velvyslanče,

je mi nesmírnou ctí připomenout výročí narození legendárního revolucionáře Ernesta Guevary, kterého celý svět zná pod přezdívkou Che. Je pro mě poctou vyjádřit svůj obdiv k muži, který se, ačkoli pocházel ze středostavovských poměrů, rozhodl zasvětit svůj život v boji za chudé a utlačované a který přijal myšlenky Marxe a Lenina a rozhodl se vlastní účastí pomoci Kubě v boji proti bezpráví.

Ocenitelný je Guevarův osobní přínos v počátečním období budování socialismu na Kubě, jeho morální příklad. Che vynikal komunistickým přesvědčením, morálkou, osobním odhodláním a účastí. Nikdy neřešil věci pouze od stolu, vždy byl mezi lidmi a vždy pracoval pro lidi – což by mělo být krédo i dnešních komunistů.

Ernesto Guevara se stal obhájcem Kubánské revoluce proti útokům antikomunistů z Organizace amerických států i proti kampani severoamerických imperialistů. Stal se vyslancem antiimperialistické politiky a bez ohledu na velikost Kuby se zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti tehdejší doby, spojující protikoloniální a antiimperialistické síly od Irska přes Alžírsko, Egypt po Čínu a Koreu.

Che, právem přezdívaný jako Muž svědomí, neustal se svou revoluční cestou na Kubě, boj proti imperialismu jej dovedl až do Konga a do Bolívie, kde jej zavraždili místní reakční vojáci instruovaní CIA. Fyzická smrt nic nezměnila na nesmrtelném odkazu této osobnosti, na příkladném odhodlání i na převaze v bitvě idejí. Nic na tomto ostří nemůže otupit primitivní antikomunistická kampaň.
 
Na závěr musím zdůraznit mimořádně přátelský vztah Che k národům tehdejšího Československa. Cítím rovněž velký dluh absence českých překladů teoretického díla Che, které je pádnou odpovědí na nemarxistické odchylky zamlžující třídní vidění světa v 2. polovině 20. století. Jasnost myšlenek Che a jejich podloženost revoluční aktivitou je v kontrastu s intelektuálskými snahami deformací základních idejí zastřít skutečnou podstatu problémů lidstva, jakými jsou kapitalismus a imperialismus.

Zvítězíme!

JUDr. Stanislav Grospič

místopředseda KSČM

předseda OS ČMS

Autor: 
Mediální úsek KSČM