Stanislav Grospič navštívil velvyslanectví Sýrie

26. 4. 2021

Místopředseda KSČM a předseda poslanecké Skupiny přátel ČR – Sýrie  Stanislav Grospič a člen zahraniční komise OS ČMS Martin Peč navštívili na pozvání vedení zastupitelského úřadu velvyslanectví Syrské arabské republiky. Grospič se zde setkal s charge d´affaires Sýrie Amirou Karawani. Předmětem této přátelské schůzky byla prezentace předchozích stanovisek Stanislava Grospiče i Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska k situaci v Sýrii a k protiteroristickému boji syrského lidu a seznámení s Grospičovými pohledy na aktuální situaci v Česku. 

K závažným tématům diskuze patřily dopady sankční politiky EU a USA při syrskému národu, komplikace spojené s blokádou i nadcházející prezidentské volby v zemi. Ze strany OS ČMS zde padly návrhy na zintenzivnění kulturní spolupráce. Při rozhovoru se syrskou chargé d´affaires zazněly gratulace k postupu ve finálním čištění syrského území od terorismu a odmítavá stanoviska k sankcím i k okupační politice USA a Turecka, spjatá i s kulturní osmanizací ukradených území, loupeží syrské ropy i archeologických památek. 

Grospič rovněž uvedl, že předchozí výsledky syrského lidu v boji proti terorismu a mezinárodní agresi zasluhují mimořádnou úctu a že je nutné podpořit všechny iniciativy vzájemné politické, hospodářské i kulturní spolupráce. Místopředseda KSČM rovněž zdůraznil nutnost vystupovat proti blokádě, která negativně dopadá i na možnost dostat do země zahraniční léky, mimo jiné i léky na léčbu onkologických onemocnění. 

Úspěšné jednání v přátelské atmosféře je příslibem posílení vzájemných kontaktů i spolupráce s nově ustanovenou Skupinou syrsko-českého přátelství  v syrském Lidovém shromáždění. 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM