Stanislav Grospič: Veletoč Ivana Bartoše

26. 9. 2021

Lídr koalice Pirátů a STAN má, zřejmě díky nadcházejícím volbám, najednou problém s „muslimskou Evropou“. To alespoň nedávno vyhlásil do médií a spolu s tím ospravedlňoval svůj veletoč kontrastujícími s vlastními staršími protichůdnými stanovisky. Koneckonců oportunismus Pirátů sledujeme již od doby jejich vstupu do Poslanecké sněmovny, kdy se z domnělé alternativy stali ti nejkonformnější – ať už jde o názory paktu NATO, o porušování mezinárodního práva ze strany Izraele, pacifismus obecně, jako i o řadu názorů ze sociální oblasti, které byly zredukovány na asociální, o čemž svědčí i prosazování rušení kojeneckých ústavů. 

Ještě v roce 2009 vyřkl lídr Pirátů svůj nesouhlas s Lisabonskou smlouvou i s odtržením Kosova. Uvedl dokonce, světe div se, že „V momentě, kdy i Havel, prezident humanista, schvaloval bombardování Jugoslávie, jsem zcela pozbyl iluze, že byla někdy láska a pravda...“

Mnoho vody od roku 2009 uplynulo. Ta tam je, ať už upřímná či hraná nekonformnost, dnes najdeme lídra Pirátů v sídle paktu NATO ujišťovat o naší oddanosti. Někdy je lepší změny orientace dle směru větru nekomentovat. O schopnosti řídit ví své občané Středočeského kraje, kteří čelí rušení železničních spojů právě Piráty, nebo dopravním kolapsem a dalšími nedostatky plynoucími z diletantismu magistrátu trpící Pražané.  

Mnozí straší Piráty jako „neomarxisty“. Toto slovo se nadužívalo a slouží jako nálepka na cokoli, ačkoli řada takto nařčených má s nějakou frankfurtskou školou těžko co společného. Piráti jsou neoliberálové a při vší exotérii jsou jedním z pilířů anachronického systému, jsou pestrobarevnou maškarádou clonící nepříjemné pravdě o kapitalistickém vykořisťování či podvyživené infrastruktuře a nepříliš nadějných vyhlídkách do budoucna.

Veletoče tohoto uskupení ohledně přijetí eura či zdanění nemovitostí jsou na další článek. Nezdravá ambice usednout do Strakovy akademie a chovat se jako premiér ještě před volebním kláním svědčí o diletantismu víc než cokoli jiného. Nepochybuji, že v blízké budoucnosti budeme sčítat další a další názorové obraty zleva doprava a dočkáme se překvapení, která u ambiciózních a neoliberálnímu režimu plně loajálních mladíků vlastně nejsou až tak překvapivá.

Komunisté aktivně vystupovali proti naprosto všem formám náboženského extremismu, fundamentalismu. A to bez ohledu na konkrétní náboženství. A to i v zemích vzniku těchto krizových jevů. Komunisté vždy vystupovali proti agresi proti vraždění našich jihoslovanských bratrů v roce 1999 i proti protektorátu paktu NATO na Kosovu. Již od převratu jsme neustále a otevřeně vystupovali proti pokrytectví tehdejších elit. A byli jsme za to ostrakizováni. 

Naši lidé potřebují garanci důstojného života, odpovídající odměnu za práci, zajištění bezpečného výkonu svého zaměstnání, možnost dostupného bydlení, vzdělávání a zdravotní péče. Nic takového režimní uskupení Pirátů neposkytne. Namísto bydlení přijde uzákonění polyamorie, jistě velmi podstatné téma pro českého pracujícího. 

Každý z nás se nevidí ve čtyřiceti letech premiérem či ministrem ještě před volbami, naší devizou je však to, že nejdeme s větrem. My jsme ta šance, ta alternativa, ta – jak napsal Vladislav Vančura – „nová hvězda“. 
 

Stanislav Grospič

poslanec, místopředseda KSČM, předseda OS ČMS

lídr kandidátky KSČM ve Středočeském kraji

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM