Stojíme o to, aby armáda byla funkční

8. 10. 2021

KSČM žádným způsobem nechce snížit bojeschopnost Armády ČR nebo omezit bezpečnost ČR, stojí o to, aby česká armáda byla funkční, tomu ale neodpovídají druhy nákupů a zejména jejich cena. Novinářům to na mimořádné tiskové konferenci 7. října řekl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Podotkl, že v předvolebních debatách politici většinou dostávají otázky, kde uspořit ve státním rozpočtu. Komunisté se zabývali jednotlivými ministerstvy a zjistili, že nejsložitější situace je v resortu obrany. »To je dáno tím, že zakázky resortu obrany jsou brány jako investice do vybavení armády. KSČM žádným způsobem nechce snížit bojeschopnost Armády ČR, ani nechce omezit bezpečnost ČR od vnějšího nepřítele, stojíme o to, aby Armáda ČR byla funkční, ale tomu neodpovídají druhy nákupů a zejména cena těch nákupů,« řekl Filip.

Zdůraznil, že český obranný průmysl je také páteří české ekonomiky, nabízí řadu věcí, které může dodat jak české armádě, tak do zahraničí. »Žel, vždy narážíme na to, jestli je ta situace kompatibilní pro Armádu ČR a pro ostatní armády, které budou s těmito výrobky operovat, a samozřejmě jestli zde je ta vzájemnost, a to je největší problém,« konstatoval Filip.

Expert KSČM na obranu Stanislav Mackovík poukázal na to, že v případě armádních zakázek se smlouvy většinou zadávají bez soutěže, zakázky jsou zadávány »z ruky«, a to vybranému dodavateli. Ministerstvo obrany sice podle něj takto postupovat může, nicméně s ohledem na to, jak armáda v posledních třiceti letech strádá, by podle Mackovíka šlo vybírat řádným způsobem.

Další problém těchto zakázek je, že ve většině případů scházejí smlouvy k zajištění životního cyklu pořizované techniky. »Zajišťuje se to až dodatečně a pak si samozřejmě ten, kdo má poskytovat servis, stanovuje ceny a my jsme ti slabší hráči v této hře,« uvedl Mackovík. Stejná situace je podle něj i se zajišťováním dodávky náhradních dílů.

Kupujeme něco, co ani výrobce nepoužívá

Konkrétně poukázal na systém protivzdušné obrany SHORAD, který bude české armádě dodán z Izraele. Dodavatelem je formálně vláda Státu Izrael, ale reálně je to společnost Rafael. Řešení bylo podle Mackovíka zvoleno netransparentně, bez řádné soutěže, formou vláda–vláda, které vyřadilo evropské dodavatele. »My nemáme nic proti tomu, že dodavatelem je Izrael, ale ten systém nepoužívá ani izraelská armáda. Neustále jsme kritizováni, že oslabujeme a chceme oslabit naši integritu v rámci NATO, že oslabujeme bojeschopnost armády, ale já se ptám, proč kupujeme něco, co ani ten, kdo to vyrábí, nepoužívá,« uvedl Mackovík. Dodal, že systém byl dodán pouze do Indie a Vietnamu. »V rámci NATO se tento zbraňový systém nepoužívá,« shrnul komunistický expert. Je tak podle něj otázka, jak bude systém integrován do systému protivzdušné obrany.

Poukázal rovněž na to, že prvotní cena zakázky se pohybovala kolem deseti miliard. Poté však došlo k dalším jednáním, kde se dohodlo, že část výrobků bude vyráběna v ČR, ale cena se paradoxně vyšplhala směrem nahoru. Dnes jde o částku převyšující 13 miliard korun.

Je podle něj pravdou, že v tomto případě se ministerstvu podařilo domluvit servisní smlouvu na udržení provozuschopnosti systému na dvacet let. »Nic ale není zadarmo,« konstatoval Mackovík. Smlouva podle něj přijde celkem na 23,5 miliardy korun. »Takže systém krátkého a středního dosahu SHORAD nás bude stát za těch dvacet let celkem 37 miliard 200 milionů korun,« shrnul Mackovík. Faktem podle něj je, že ČR se nevrací k těm schopnostem, které její vojsko protivzdušné obrany mělo na začátku devadesátých let. »Nevyčítejte nám, komunistům, že akceschopnost české armády se snižuje,« dodal Mackovík.

V resortu obrany se dá podle něj ušetřit 40 miliard korun. »V rozpočtu peníze jsou, pokud se s nimi bude smysluplně zacházet, tak budeme mít armádu, která bude funkční, bude sloužit občanům ČR a budeme mít zdravotnictví a školství, které nebude na úbytě,« dodal Mackovík.

Předražení zakázky a manipulace s posudky

Stínový ministr KSČM pro resort vnitra a místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček zmínil dvě zakázky z nedávné historie. První z nich je nákup 80 lehkých obrněných vozidel na podvozku Iveco. »Vnímáme, že je potřeba navyšovat schopnosti Armády ČR včetně dodávek nové moderní techniky zejména pro chemické vojsko, které Českou republiku v zahraničí tak proslavilo,« uvedl Ondráček. Nicméně celá zakázka podle něj vyvolává řadu otázek. Smlouva byla podepsána již v září 2018, a to za 4 mld. 223 mil. Kč bez DPH a, jak uvedla vojenská policie, která se touto zakázkou zabývá, došlo tam k předražení vozidel Iveco a k manipulaci se znaleckými posudky. »Zde byl použitý oblíbený trik ministerstva obrany, kdy dodavatelem je vojenský výzkumný ústav, státní podnik, který ale reálně dělá jen velmi málo. Ve skutečnosti naprostou většinu zakázky realizuje soukromá firma Praga export, s. r. o., která vše dodává bez výběrového řízení a podle tvrzení vojenské policie za předražené ceny,« uvedl Ondráček. Armáda nyní podle něj plánuje nákup dalších dvaceti vozidel, a to stejným způsobem.

Nesouhlasí s tím, že zakázku vyšetřuje vojenská policie. »Potvrzuje se to, co KSČM říkala už před několika lety, že vyšetřovat má Policie ČR a že nemáme předávat kompetence Armádě ČR,« dodal.

Jako druhý příklad Ondráček zmínil nákup 66 obrněných vozidel TITUS na podvozku Tatry. Smlouva byla podepsána 21. června 2019 s cenou 5 miliard a 17 milionů korun bez DPH s termínem dodání v letech 2022–2023. Ministerstvo obrany však dosud žádnou smlouvu na servis neuzavřelo. To může podle Ondráčka znamenat, že do budoucna opět hrozí vysoké náklady, se kterými rozpočet obrany nepočítá. »Buď peníze na servis dodatečně dodáme, nebo dojde k odstavení těchto vozidel, a na to jsme my v ČR mistři. KSČM chce budovat bojeschopnou armádu, ale takovou, která slouží zájmům občanů ČR a v případě potřeby je schopna na území ČR také jejím občanům potřebnou pomoc nabídnout, ne aby fungovala jako expediční sbor a hájila zájmy kohokoli všude po světě,« potvrdil Ondráček.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Janka Dubníčková