Třicáte narozeniny v plné práci

29. 11. 2020

Když se narodí človíček, víme, že pro nás je radostí i povinností současně. Člověk se učí po celý život. Nikdo není oproštěn od omylu a chyb. Je však podstatné neutíkat před problémy, ale naopak je řešit. Před třiceti lety se lidé po zralé úvaze rozhodli uvést do života nový subjekt. Na politickém nebi se objevila KSČM. Strana bezprostředně spojená s lidmi ve všech koutech naší vlasti s vypovídajícím mottem: s lidmi pro lidi. Toto se snaží naplňovat po celou dobu své existence. Někdy se daří více, jindy je třeba napnout síly k dosažení předpokládaných cílů. KSČM je relativně mladá. V životě člověka je třicet let věk, kdy má vše před sebou a stejně je to s naší stranou. Dosáhla mnoha úspěchů při prosazování svého programu, který se vždy orientuje ve prospěch lidí. Nepatříme k těm, kteří se často chlubí cizím peřím. Věříme, že i v dalších letech se nám bude dařit pomáhat lidem s jejich problémy. Poděkování patří všem členům, kteří svou prací přispívají k plnění programů, všem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí ani dění v republice. Přejme do dalších let KSČM úspěšné plnění předpokládaných záměrů, které budou pozitivní pro náš běžný život. Věřme, že překonáme trable a problémy bez velké újmy, i to patří k životu. Tak tedy doufejme, že i další roky budou úspěšné a dosáhneme dalších zlepšení našeho života.

Autor: 
Miloslava Vostrá, předsedkyně Rozpočtového výboru