Užitečná setkání

25. 11. 2016

V krátké době opět navštívila ve středu 23. 11. 2016 Městské středisko sociálních služeb poslankyně PS PČR Alena Nohavová. Po městských jeslích, které jsou příkladem pro většinu okresů v ČR, se tentokrát zajímala o zabezpečení seniorů. Spolu se starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou mohla na úvod posoudit velice záslužnou práci paní Ivany Peckové při trénování paměti nebo při výtvarné činnosti seniorek a seniorů. Obě se živě zajímaly o pestrou nabídku služeb, které středisko poskytuje (např. stravování starobních důchodců a plně invalidních občanů, pomoc při návštěvě lékaře, úřadů, půjčování kompenzačních pomůcek, praní a žehlení prádla, masáže, knihovna). S rekonstruovaným objektem a budoucími záměry je seznámila ředitelka Bc. Marcela Průšová. Mezi ně patří spolupráce s D-Testem, poradenství a další služby Senior Pointu nebo kulturní akce a zájezdy.

Zajímavá a velice užitečná byla také debata poslankyně Poslanecké sněmovny se starostkou města o aktuálních problémech školství. Už proto, že obě jsou profesí učitelky a v poslední době řeší mateřské, základní i střední školy řadu změn.

Další zastávkou Aleny Nohavové byl na podzim otevřený objekt pro sociální služby a pomoc lidem bez domova. Noclehárna je výsledkem rekonstrukce neudržovaného městského domu za podpory projektu Jihočeského kraje. Na existující služby ve druhé etapě naváže denní centrum pro lidi bez přístřeší.

Na závěr poslaneckého dne navštívila Alena Nohavová základní školu při písecké nemocnici. Nešetřila chválou nad vybavením, podporou vedení nemocnice a hlavně nad úrovní každodenní práce učitelek Václavy Novotné a Lenky Brabencové. Výměna zkušeností i v této speciální škole byla oboustranně velmi prospěšná.

Fotogalerie

Autor: 
a foto: Jiří Lejčar
Zdroj: 
Vlastní