V dopravě je toho hodně k řešení i na celostátní úrovni

7. 7. 2021

Rozhovor Haló novin s předsedou KV KSČM a klubu zastupitelů Ústeckého kraje Jaroslavem Komínkem

Jste od roku 2006 zastupitelem města Chomutova, od roku 2008 také Ústeckého kraje. Jako radní a náměstek hejtmana pro dopravu jste mezi lety 2012 a 2020 vykonal mnoho kroků, na které lze navázat…

Naše koalice se zasadila o nápravu problémů veřejné dopravy v Ústeckém kraji. Úspěšně jsem bojoval nejen o udržení provozu na ohrožených místních tratích, zavedl jsem i oblíbené turistické vlakové linky objednávané krajem. Rázně jsem utnul nehorázné požadavky autobusových dopravců a prosadil založení krajské společnosti Doprava Ústeckého kraje (DÚK), která se měla postupně starat o většinu autobusových linek. Dopravu v kraji jsme úspěšně integrovali, a to včetně lodních linek na řece Labi. Na toto chci navázat i jako poslanec. V dopravě je toho hodně k řešení i na celostátní úrovni.

Osobní doprava je o cestování nejen za povinnostmi, ale i za zábavou. Jistě můžete nějaký tip nabídnout.

Tipů na cestování v našem kraji vám můžu dát celou řadu, náš kraj stojí za vidění od Perštejna po Varnsdorf. Když jsme v roce 2012 nastoupili do vedení Ústeckého kraje, tak jsme řešili, co uděláme s mnoha opuštěnými železničními tratěmi. Předchozí vedení na nich ukončilo provoz a stát se chystal je zrušit. A to by byla škoda! Vymysleli jsme turistické linky, bylo jich tehdy asi 13. Z těch jsme vybrali šest nejlepších a od roku 2015 jsme na nich obnovili dopravu alespoň v turistickém provozu. Na jednu z těchto tratí (Švestkovou dráhu mezi Mostem a Litoměřicemi) se dokonce vrátila pravidelná doprava každý den. Navíc je to díky svému provozovateli jedna z nejmodernějších tratí v České republice, lokálka, kde se jezdí i 100 kilometrů v hodině. Obnovené tratě jsme zařadili do integrované dopravy Ústeckého kraje. Díky tomu cestující nemusí kupovat mnoho jízdenek a stačí mu na celém území kraje pouze jedna.

A která trať tedy stojí za tip?

Já jsem například nedávno na celodenní jízdenku DÚK dojel vlakem z Chomutova do Ústí nad Labem. Tam jsem přestoupil na loď, a tou doplul do Lovosic. Z Lovosic jsem jel vlakem do Mostu a z Mostu zpět do Chomutova. To vše s jedinou jízdenkou za 140 Kč pro dospělého a 35 Kč pro dítě. Krásný výlet na celý den, při kterém uvidíte mnoho zajímavých míst v našem kraji.

Můžete porovnat minulá volební období s tím současným z pohledu vedení kraje?

V minulém volebním období jsme umožnili zastoupení všech politických stran nejen v komisích Rady a výborech Zastupitelstva kraje, ale i v dalších kontrolních orgánech. Dnes je to jinak. Současné vedení kraje se chová jako na dobytém území a s opozicí moc nekomunikuje. V minulém volebním období jsme nejen všem opozičním stranám umožnili ve výborech a komisích účast, ale každé opoziční straně jsme nabídli místo předsedy jednoho výboru i místa v dozorčích radách (například Krajské zdravotní). Úkolem opozice je kontrolovat a my se kontroly opozice rozhodně nebáli.

Jak je to tedy v současnosti?

Dnes máme sice nějaké zastoupení v komisích a výborech, ale současná koalice nám neumožnila účast v žádné dozorčí radě a dalších poradních a kontrolních pozicích, ve kterých oni v minulosti byli. Práci tak máme ztíženou. Je složitější získávat informace například o dění v Krajské zdravotní. Nepochybuji o tom, že to tak nové vedení kraje zařídilo schválně. Asi se bojí, abychom jim neviděli moc pod prsty a neměli jsme přímý přístup k informacím, co se děje v organizacích zřizovaných krajem.

Co považujete za nejhorší?

Kapitola sama o sobě je to, že nové krajské vedení zrušilo většinu připravených investic a nahradilo je novými výběrovými řízeními. Což nedává smysl, ať se na to díváme z jakékoli strany. Nepřineslo to nic dobrého. Některé stavby zrušili úplně, jiné sice běží, ale jsou dražší. Přitom v minulosti byl Ústecký kraj hodnocen jako jeden z nejlepších zadavatelů!

Uvedl byste konkrétní případ?

Příkladem investic, které se zbytečně prodraží, jsou třeba nové operační sály v chomutovské nemocnici. Námi zadané výběrové řízení bylo zrušeno. O pár měsíců později bylo vypsáno nové se stejným zadáním. Jenže za těch pár měsíců vzrostla cena stavebních prací o 10 až 50 procent, takže se stavba pěkně prodraží. A zaplatíme to my, daňoví poplatníci. Problém také je, že byla ztracena celá stavební sezóna.

Obyvatelé Chomutovska se několik let těší na potřebná zlepšení v chomutovské nemocnici, jenže jejich uskutečnění se zase vzdálilo. Přehodnocování investic kraje je podle mě špatné a nemělo by mít vliv na politické vedení kraje. Mělo by se investovat tak, jak je potřeba a nutné. Ne co se komu z vedení kraje líbí nebo nelíbí.

Ne vše může vyřešit kraj sám. V čem mohou pomoci vláda a parlament?

Náš kraj je velký, lidnatý, dodává energii pro velkou část České republiky, přesto je ale trochu odstrčený. Má spoustu problémů, které »Praha« může vyřešit. Především se zasadit o to, aby se v Ústeckém kraji dobře žilo a lidé odsud neodcházeli do Prahy. Pokusím se prosadit podporu bydlení pro mladé, rozvíjet školství, udržet špičkové veřejné zdravotnictví a sociální služby, dohlédnout na spravedlivé rozdělení prostředků z fondu obnovy, pokusím se zpomalit ztrátu pracovních míst horníků i hledat podporu pro zemědělce.

Vaše konkrétní pomoc může být v čem?

Samozřejmě mým tématem je doprava, veřejná i individuální. Veřejná musí být dostupná a spolehlivá. Individuální by měla být bezpečná, ale ne za cenu šikany řidičů a provozovatelů vozidel.

V Ústeckém kraji žiju a rozhodně budu dál pomáhat řešit problémy nejen kraje, měst a obcí, ale především našich lidí. Chyba mnoha poslanců byla, že po zvolení do Poslanecké sněmovny je tak trochu přestaly problémy v regionu zajímat. Poslanec by měl spolupracovat se všemi starosty napříč krajem, nejen s některými, a měl by se aktivně účastnit krajských zastupitelstev. Fakticky by měl být u všech významných akcí ve svém regionu.

Autor: 
Zbyšek KUPSKÝ