V Kroměříži si připomněli 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského

28. 12. 2020

Na konci roku si delegace OV KSČM v čele s poslankyní Marií Pěnčíkovou na náměstí a před školou Komenského v Kroměříži připomněla letošní 350. výročí úmrtí biskupa Jednoty bratrské Jana Amose Komenského, jednoho z mnoha emigrantů po nástupu pobělohorské rekatolizace v českých zemích. Komenský ze své funkce oslovil několik hlav států se žádostí o podporu svobod náboženských a především postavení českých zemí – marně, jako později až dosud se stalo a stane dalším českým politikům. Naopak v několika zemích zaujaly jeho návrhy změn v oblasti školství. Žel v habsburské říši se první krůčky v tomto směru zaváděly až o sto let později. Mistrův náhled na svět sepsaný ve filozofickém putování životem Labyrint světa a ráj srdce nám má stále co říci. 

Fotogalerie

Autor: 
Pavel Ambrož
Zdroj: 
FOTO - OV KSČM Kroměříž