Valjentová: Pomoc státu byla chaotická. Subjekty nevěděly, jak pracovat například s lázeňskými vouchery

10. 9. 2020

Pandemie koronaviru dopadla na lázeňský sektor v Karlovarském kraji. Lídři kandidátek pro říjnové krajské volby hovoří o nutnosti rozšířit záběr regionu, aby na lázeňství nebyla jeho ekonomika tolik závislá. Pomoci by tomu mohlo vysokoškolské vzdělání, které má v kraji udržet mladé a vzdělané lidi. Uchazeči o hejtmanství diskutovali také o tom, jak do západního cípu Česka přilákat turisty.

Účastníci debaty hodnotili pomoc státu ekonomice zasažené koronavirovou pandemií. Podle Evy Valjentové (KSČM) byla chaotická a subjekty nevěděly, jak pracovat například s lázeňskými vouchery. „Proto se taky spousta hotelů a zařízení do podpor nezapojila,“ vysvětluje.

Valjentová chce především řešit krizi, která přijde s útlumem těžby uhlí. „Pojímáme dnešní dobu jako šanci připravit nové věci,“ shrnuje program karlovarských komunistů a pokračuje: „Je otázka, jestli nejsme trochu zamrzlí, jestli nemůžeme v rámci lázeňství rozšířit další služby, které by vykryly další podobné krize a zmírnily jejich dopad.“

Přišla řada i na otázku, jestli má být v kraji vysoká škola. Dle Valjentové je nesmysl, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu. „Jde o to, abychom mladým lidem byli schopni nabídnout zajímavou, kvalifikovanou práci, aby se chtěli vracet,“ řekla s tím, že mladí lidé se nemají v regionu jak uplatnit. Důraz chce dát na výzkum a vývoj a podotýká, že nemá smysl, aby se v kraji učil jiný obor než cestovní ruch.

Více včetně videozáznamu na stránkách České televize: