Vnímáme, že péče o dítě může zhoršit výsledný důchod, proto navrhujeme určitá opatření, aby penze pečujících mohly být vyšší, řekl Dolejš na ČT

6. 9. 2019

Důchodová komise doporučila opatření k dorovnání nižších penzí těch, kteří se starají o děti či blízké. Shodla se na tom, že by se v budoucnu měl důchod za dobu péče u lidí s nízkým příjmem vypočítávat z průměrné mzdy. Takzvaná vyloučená doba za opatrování potomka by se pak mohla prodloužit ze čtyř na sedm, nebo na devět let. Návrhy dostane ministerstvo práce, projednávat je bude vedení koalice.

Menší penze mívají v Česku ženy, a to v průměru zhruba o pětinu. Mohou za to jejich nižší výdělky, často právě kvůli péči o děti a stárnoucí rodiče. Dalším důvodem je dřívější odchod do důchodu podle počtu potomků. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14 697 korun a seniorky 12 182 korun. Nerudová řekla, že díky opatřením by penze pečujících mohla být o 170 až 400 korun měsíčně vyšší.

"Pochopitelně i my vnímáme, že péče o dítě může zhoršit výsledný důchod. Týka se to především žen, a to ženy mají ještě navíc ve většině nižší důchody než muži. Je to odstranění určité nerovnosti a odstraňovat nerovnosti je třeba," řekl Dolejš.

Reakce Jiřího Dolejše, poslance KSČM a člena důchodové komise, v záznamu.

https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy/videos/4716231936...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
ČT24