Vojtěch Filip: Čeká nás rozpuštění koruny české?

10. 1. 2022

V kuloárech se dosti vážně spekuluje o tom, že budoucím guvernérem České národní banky se stane Vladimír Dlouhý (stávajícímu Jiřímu Rusnokovi končí letos v červnu druhý mandát, znovu kandidovat již nemůže).

Tentýž Dlouhý Vladimír, který se z pozice ministra obchodu a průmyslu hned počátkem 90. let (červenec 1991) výrazně zasadil o rozpuštění RVHP, resp. o dobrovolnou kapitulaci členských států této mezivládní organizace východního bloku, ve prospěch po nových trzích lačnící západoevropské ekonomiky. Zároveň to později byla jedna ze základních příčin řetězových krachů stovek českých podniků, které vinou toho přišly o svá desítky let stabilní odbytiště. Ta mezi tím rychlostí blesku obsadily firmy německé, francouzské, italské, belgické, španělské, rakouské, nizozemské, lucemburské...

Lze snad důvodně předpokládat, že by nový guvernér ČNB Dlouhý jako jeden ze svých prvních kroků rozpustil korunu českou? Nebo dokonce samotnou ČNB? Nechci býti obviněn ze šíření poplašné zprávy, avšak vyloučit to nelze. Spíše naopak. Doufám že se ho na jeho záměry Miloš Zeman přímo zeptá.

Autor: 
Vojtěch Filip