Voliči nejlépe vědí, co náš kraj potřebuje

8. 9. 2019

Rozhovor Haló novin s Lenkou Ingrovou, předsedkyní OV KSČM Hodonín a zastupitelkou města Hodonína


Setkání občanů a mládeže na moravsko-slovenském pomezí v Dubňanech 17. srpna se velmi zdařilo a vy jako předsedkyně OV KSČM v Hodoníně určitě chcete poděkovat dalším organizátorům...

Jsem ráda, že se 29. setkání v Dubňanech vydařilo, jak počasí, tak dobrá nálada. Je to velká akce a s tím souvisí i pro hlavního organizátora spousta starostí a zařizování. V roce 1990 jsme založili tradici vzájemného setkávání lidí z obou břehů Moravy poprvé v příhraniční obci Sudoměřice, a tak v ní pokračujeme. Organizátory jsou každoročně OV KSČM Hodonín, OV KSČM Břeclav a OV KS Slovenska Skalica.

Okresy se střídají a každý okres odvádí svůj díl dle možností, ale největší kus práce zůstává doma. V letošním roce se přičinili členové ZO KSČM v Dubňanech v čele s předsedou ZO KSČM Josefem Ilčíkem. Oceňuji aktivní přístup a jejich práci hodnotím velmi kladně. Dále patří poděkování všem, kdo přispěli věcně, finančně či přidali ruku k dílu nebo nás přišli podpořit.

Byla veliká účast. Bylo to bohatým programem či počasím, nebo je to takto každým rokem?

Jak už jsem se zmínila na začátku, jsme tři hlavní organizátoři akce. Okresy se střídají a každý okres odvádí svoji práci dle možností. Letošní akce se celkem zúčastnilo kolem 1500 lidí. Ze začátku bylo přítomno kolem 500 občanů, ale v průběhu akce postupně začali chodit další. Každý rok má svá specifika a rozdílnou účast. Pro nás však je hlavní setkávat se každým rokem se známými, pohovořit s přáteli, a protože jsme všichni stejné krevní skupiny, je to srdečné setkání a je nám spolu moc dobře.

Oba naše národy mají k sobě velmi blízko. Věříme, že nás nikdo a nic nerozdělí. Přeji si, aby tradice zůstala a scházeli jsme se v budoucnu i nadále.

Nedá mi to, musím připomenout ještě jednu událost. Nedávno byl u vás velvyslanec Čínské lidové republiky, jaký byl účel této návštěvy?

Pan velvyslanec do Hodonína přijel na pozvání poslance PS PČR Iva Pojezného a hodonínského klubu zastupitelů KSČM. Byla to přátelská návštěva a jsem ráda, že město Hodonín navštívil tak významný zastupitel ČLR. Na radnici byl seznámen nejen s bohatou historií města, ale i s investičními aktivitami, které město Hodonín bude realizovat v tomto volebním období.

Po návštěvě radnice byl pan velvyslanec přijat v městské sportovní hale TEZA zástupci klubu stolního tenisu SKST Hodonín. Tento klub vychoval řadu vynikajících stolních tenistů, kteří byli i v národní reprezentaci. Mladí sportovci klubu předvedli ukázku aktivního tréninku. Při plánování návštěvy pan velvyslanec vyjádřil přání zatrénovat si s mladými sportovci klubu. Předvedl se jako velmi zdatný sportovec, který stolní tenis dobře ovládá. Projevil také zájem o informace o mezinárodním turnaji IITF WORLD JUNIOR CIRCUIT, který pravidelně organizuje tento sportovní klub s tím, že by byla možná spolupráce při organizaci turnaje. Zmínil se o možnosti účasti mladých sportovních nadějí v tréninkových centrech v Čínské lidové republice.

V závěrečné odpolední části návštěvy pan velvyslanec navštívil Lázně Hodonín, které jsou ve vlastnictví města. Setkal se zde i s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem. Možnosti spolupráce mezi Čínskou lidovou republikou, Jihomoravským krajem a městem Hodonín se nabízejí i v oblasti lázeňství a v kultuře.

Hodonín a Hodonínsko obecně je velmi kulturní oblast. Na co byste chtěla upozornit z této oblasti a na co jste pyšná vy sama jako rodačka?

To máte pravdu. Hodonínsko je obecně velmi kulturní oblast. Oblast je proslulá dobrým vínem, lidovými kroji a živými folklorními tradicemi, jako jsou například hody, slavnosti vína, slavnosti vodního království, vinařská turistika. Tradice se předávající z generace na generaci. Jsou tady šikovní lidé, kteří tradice zachovávají. Každá obec má svá specifika, svou historii a své zvyklosti. Stačí náš kraj navštívit a každý pozná, že máme srdce otevřené pro všechny slušné, čestné a poctivé lidi.

Vedle těchto kulturních akcí je ještě Hodonín znám z dřívější doby vojenskou tradicí, o které se zpívá v písničce »V Hodoníně za vojáčka mňa vzali…« – to je již ale jen historie.

Hodonín je známý svými lázněmi, které si za krátkou dobu své existence získaly dobrou pověst. Je mnoho případů, že při odjezdu z lázní si pacienti zajišťují pobyt pro příští léta, vzhledem k tomu, že lázně mají téměř 100procentní obsazenost.

Jste také zastupitelkou města Hodonína, jak si vede klub KSČM v zastupitelstvu vašeho města?

V Hodoníně máme silnou voličskou základnu. V zastupitelstvu jsme čtyři zastupitelé za KSČM. Máme zastoupení v komisi bytové a stavebního fondu, sociální a pro financování sociálních služeb, sportovní komisi, komisi životního prostředí, udržitelného rozvoje, kultury a cestovního ruchu, dopravní komisi a pro koncepci cyklistické dopravy, komisi pro Smart CITY, komisi pro výroční cenu města Hodonína a pro děti mládež a rodinu. Z toho ve dvou komisích, v komisi bytové a stavebního fondu a v dopravní komisi, máme předsedy. Jsme taky zastoupeni ve finančním výboru, kde máme předsedu, a v kontrolním výboru jsou dva členové. Nechybí ani zastoupení za KSČM v dozorčích radách, při oddávání a vítání občánků.

Za co váš klub nejvíce v zastupitelstvu bojuje a čeho všeho už dosáhl za poslední roky?

Do voleb jsme šli s heslem »Hodonín – domov pro všechny generace«. Náš klub v zastupitelstvu bojuje za bezpečí občanů v našem městě, dopravu, sociální a zdravotní péči a spoustu dalších věcí. V současné době je velkým problémem bydlení. Chceme, aby z našeho města neodcházeli naši občané jinam, ale aby si mohli pořídit dostupné bydlení ve městě a mohli tady také vychovávat svoje děti. Proto v současné době bojujeme za výstavbu startovacích bytů pro mladé a výstavbu sociálních bytů pro potřebné.

V Hodoníně jsme měli dvě předvolební petice – »Bydlení je základní lidské právo« a druhou petici »Za bezplatnou městkou hromadnou dopravu«. Na prvním řádném zasedání zastupitelstva jsme vystoupili s těmito peticemi. Vyzvali jsme nově zvolené členy zastupitelstva, aby začali obě petice řešit. Tuto problematiku soustavně sledujeme a připomínáme problém, který ve městě je.

Naším hlasováním jsme dopomohli k tomu, aby se postavil KODUS (Komunitní dům seniorů), který je upravený tak, aby mohl sloužit jako malometrážní bezbariérové byty pro seniory.

Zasadili jsme se o obnovu názvu sídliště Rudolfa Filipa (1890-1942, bojovník proti fašismu, umučen v Osvětimi – pozn. aut.). Někde zmizely dokumenty o oficiálním pojmenování tohoto sídliště z dřívější doby. Protože je sídliště na konci města a je zde pořádně větrno, začala lidová tvořivost pojmenovávat sídliště názvem »Větrná hůrka«.

O původním pojmenování sídliště názvem Rudolfa Filipa svědčí i to, že je zde umístěna jeho socha. Požadujeme opravu sochy a díky naší iniciativě nebyla socha odstraněna.

KSČM v Hodoníně je konstruktivní opozicí, naslouchá všem, a když je to pro dobrou věc, tak to vždy podpoříme. Chceme, aby se nám občanům v Hodoníně lépe žilo.

S jakými hesly a úkoly půjdete do nadcházejících krajských voleb?

Zatím nebudu nic vyzrazovat. Do krajských voleb je ještě dlouhá doba a nerada bych, aby od nás komunistů začali kopírovat jiní, jak je v dnešní době zvykem. Jedno heslo však můžeme prozradit, budeme vždy čestně a odpovědně pracovat pro naše občany.

Co si přejete do dalších let zlepšit, jak na poli stranickém, tak na poli zastupitelském?

Na poli stranickém se v první řadě zaměřovat na mladé lidi a oslovovat je, více se prosazovat v médiích a být slyšet a vidět na sociálních sítích, ale i mezi lidmi prosazovat naše socialistické myšlenky. Jsem přesvědčena o tom, že mezi našimi občany, ale i mezi mládeží jsou takoví, kterým myšlenky socialismu a rovnosti občanů nejsou cizí. Chtělo by to více se s občany setkávat a vysvětlovat jim, že komunisté jsou na jejich straně.

Přála bych si, aby jednotliví zastupitelé začali víc mezi sebou komunikovat, aby i zastupitelské kluby začaly spolu řešit problémy města Hodonína a domluvily se mezi sebou bez ohledu na stranickou příslušnost. Aby se zastupitelé nedělili na opozici a koalici, ale společnými silami pomáhali všichni řešit problémy v našem městě. Občané nás zvolili a věří nám, že se o město budeme dobře starat, zkrášlovat ho a řešit vzniklé problémy. Bohužel někteří zastupitelé si to neuvědomují nebo je to nezajímá, že je volili občané města Hodonína, aby je v těchto věcech dobře zastupovali.

Co vzkážete vašim budoucím voličům v krajských volbách?

Budu vždy pečlivě naslouchat radám a podnětům voličů, neboť oni sami nejlépe vědí, co náš kraj potřebuje. Vše, co dělám, každé mé konání dělám nejen pro mé blízké a přátele, ale i pro své okolí, pro svůj kraj.

Autor: 
Roman BLAŠKO
Zdroj: 
Haló noviny