Vratimov hledal nové možnosti levice

15. 5. 2017

Evropa je v krizi, hledá se nový koncept, zaznělo v průběhu tradičního Vratimovského odborného semináře, který se v sobotu uskutečnil ve Frýdku-Místku. Právě hledání nových možností levicových stran v Evropě bylo hlavní náplní letošního semináře.

»Snažili jsme se najít možnosti, které má levice v Evropě, protože Evropa je v krizi a hledá se nový koncept. Ten neoliberální se neosvědčil, protože vede jenom k dalším krizím, jak jednotlivých národních států, tak Evropy, nikoli pouze Evropské unie,« řekl Haló novinám předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Zásadní otázkou semináře tedy bylo hledání cesty, jak se do budoucna chovat. »Viděli jsme pohlcení všech levicových sil na Slovensku, které se podařilo Robertu Ficovi, což ale nevede k tomu, že by všichni lidé byli spokojeni, nebo k nějakému výraznému posunu ve prospěch občanů,« shrnul Filip. Současná dezorientace vládnoucích sil neoliberálů vede podle něj Evropu, ale i jednotlivé členské státy včetně České republiky do další krize. »Řešením je změna, opuštění neoliberálních principů a alternativní řešení, které představují komunistické strany a radikální levicové strany,« řekl Filip, který patřil k hlavním řečníkům semináře.

Vratimovský seminář byl vždy místem dialogu levice, komunistické i nekomunistické, a to se potvrdilo i letos. Za nekomunistickou levici vystoupil bývalý ministr zahraničí ČR Jan Kavan, který se zabýval tématem brexitu, jeho příčinami a také vlivem na další směřování Evropy. »Podle Jana Kavana brexit nebyla otázka jenom nekompetentnosti Evropské komise, ale i problémů, které má Velká Británie pod vládou konzervativců,« uvedl Filip.

Řešením je zkrácení pracovní doby

Velmi dobře bylo podle něj přijato vystoupení Petra Staňka z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, který se zabýval dnes stále více diskutovanou otázkou čtvrté průmyslové revoluce. »Přednáška byla zaměřena na změnu společnosti při tzv. čtvrté průmyslové revoluci, to znamená, jak budou nahrazeni lidé další robotizací, což povede ke zvýšení nezaměstnanosti, jaký to bude mít vliv na vývoj společnosti a na potřebu řešit tyto problémy. My na to odpovídáme návrhem na zkrácení pracovní doby, který už v řadě států Evropy je,« reagoval Filip na danou problematiku.

Účastníci letošního Vratimova si s velkým zájmem vyslechli projev generálního tajemníka Portugalské komunistické strany Jerónima Carvalho de Sousa, který se vyjádřil jak k současnému stavu Evropské unie, tak k potřebě boje komunistických stran v jednotlivých národních státech. »Z jeho vystoupení vyplynulo, že úkolem komunistických stran je, aby v jednotlivých národních státech na základě získané důvěry mohly ovlivňovat i chod mezinárodních institucí a jejich případnou změnu. Týká se to jak samotné Evropské unie, tak Severoatlantické aliance. Shodli jsme se na tom, že NATO neslouží k ochraně členských států, že jeho cíl je agresivní, militaristický. Pokud jde o EU, jsme přesvědčeni, že pokud se bude pokračovat v neoliberálním trendu, tak Unie se nemůže proměnit v organizaci, která by sloužila občanům evropských států, že v neoliberálním modelu je nereformovatelná,« vysvětlil Filip.

Ocenil vystoupení europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné, která nad letošním Vratimovem převzala záštitu a která se zaměřila především na spolupráci v rámci frakce Sjednocené evropské levice a Severské zelené levice. »Zajímavý byl postřeh, že pro komunální volby v Portugalsku uzavírá Portugalská komunistická strana koalici s portugalskými zelenými, což je v České republice téměř nepředstavitelné, protože čeští zelení jsou výrazně napravo,« shrnul Filip.

Video: 

Fotogalerie

Autor: 
Jana Dubníčková
Zdroj: 
Haló noviny