Vrtulník v Libereckém kraji bude zachraňovat jako doposud

28. 10. 2019

V pátek 11. října letošního roku proběhlo jednání zástupců KSČM s premiérem Babišem ohledně financování zdravotnictví v ČR. Jednání na Úřadu vlády se za KSČM účastnil předseda strany V. Filip, poslanci D. Pawlas, M. Vostrá, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM S. Marková a bývalý poslanec, současný krajský zastupitel v Libereckém kraji a odborník na zdravotnickou problematiku S. Mackovík. Jednání bylo úspěšné jak v otázkách navýšení financí pro zdravotnictví o celých 10,8 miliard korun, tak i v otázce zajištění letecké záchranné služby v Libereckém kraji.

            Jednání o financování zdravotnictví se kromě premiéra účastnila ministryně financí A. Schillerová a ministr zdravotnictví A. Vojtěch. Během jednání V. Filip otevřel otázku připravovaného tendru na zajištění letecké záchranné služby. Problém konkrétně popsal S. Mackovík, který na schůzce vyjádřil nesouhlas se skutečností, že na základně LZS Liberec nebude od 1. ledna 2021 smluvně zajištěno s provozovatelem vrtulníku provádění tzv. speciálních záchranných prací. Mackovík kritizoval, že nevidí jediný důvod, proč pacienti mají čekat na záchranu v nepřístupném terénu déle, když LZS Liberec už od roku 1997 provádí záchranu pomocí lezeckého vybavení. Během povodní v srpnu 2010 vrtulník LZS Liberec zachránil v podvěsu 22 osob. 

Záměr ministerstva počítal s tím, že pokud bude LZS Liberec provádět záchranu na laně s využitím vrtulníku od roku 2021, tak sice může - nicméně provozovatel vrtulníku tuto povinnost mít nebude. Do Libereckého kraje měl na zásahy v nepřístupných místech létat vrtulník odjinud. Třeba z Prahy nebo Ústí nad Labem. „Pacient by na záchranu čekal o 15 až 25 minut déle, což považujeme za nepřijatelné,“ řekl našemu listu přímo Mackovík. Právě on na jednání s premiérem upozornil, že pokud to nebude smluvně podloženo, tak ani nelze hradit výcvik těchto činností.

            Zásahy v nepřístupném terénu, to nejsou jenom povodně. Jde o zásahy, při kterých pacient potřebuje pomoc v místě, kam není možné dojet sanitkou a pozemní transport pacienta do sanitního vozu by trval desítky minut. Vrtulník takového pacienta vyzvedne na laně v řádech několika málo minut.  Obvykle se jedná o zásahy ve skalách, v hlubokém lese nebo v zalesněných údolních lokalitách. Liberecký vrtulník LZS je schopen vysadit na laně za pacientem jak lékaře, tak zdravotnického i horského záchranáře. Od založení základny LZS Liberec zdejší záchranka úzce spolupracuje s horskou službou. Velké množství zásahů provádí letečtí a horští záchranáři společně. 

            Paradoxem je, že pokud podobný zásah má provádět vrtulník LZS Praha, tak za pacientem letí rovnou dva policejní vrtulníky! Jeden typu Bell-412 s jeřábem, kdy za pacientem je spuštěn příslušník Hasičského záchranného sboru. Druhý vrtulník - tedy stroj LZS Praha čeká na zemi - až mu je pacient přivezen. Na všech ostatních základnách LZS se zásah v nepřístupném terénu provádí jedním vrtulníkem. 

            Na jednání s premiérem bylo dohodnuto, že dojde ke schůzce zástupců KSČM a ministra zdravotnictví, kde se projednají detaily ohledně letecké záchranky v Libereckém kraji. Mezitím proběhlo 22. října jednání zastupitelstva Libereckého kraje, na kterém zastupitelé zvolení za KSČM prostřednictvím S. Mackovíka předkládají k projednání bod s názvem: Stanovisko Zastupitelstva Libereckého kraje k návrhu MZ ČR na omezení speciálních záchranných prací v letecké záchranné službě. Tento bod byl zařazen na jednání a projednán. Všech 31 přítomných krajských zastupitelů pak odhlasovalo následující Usnesení:  ,,Zastupitelstvo Libereckého kraje nesouhlasí s návrhem MZ ČR, že od roku 2021 nebude provozovatel LZS Liberec provádět speciální záchranné práce. Žádáme, aby tato činnost byla nadále na základně LZS Liberec zachována". Následně vedení Libereckého kraje poslalo dopis ministru zdravotnictví, kde jej hejtman vyzval, aby nehazardoval se životy občanů. 

            Na základě těchto skutečností došlo k oznámení MZ ČR, že nad rámec původního návrhu smlouvy - bude LZS Liberec od ledna 2021 smluvně povoleno provádět speciální zásahy s tím provozovatelem, který bude do Liberce vybrán v rámci tendru. Vybraný provozovatel má na základně působit od 1.ledna 2021 do konce roku 2028. Poslanecký klub KSČM bude nadále sledovat, zda Ministerstvo zdravotnictví ČR dodrží slib a smluvně ošetří provádění speciálních záchranných prací s vrtulníkem. 

Navýšení peněz do zdravotnictví i zachování rozsahu přednemocniční neodkladné péče je jasnou ukázkou, že KSČM jak na poslanecké, tak na krajské úrovni, prosazuje zájmy občanů ČR.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM