Vyjádření k novele Ústavy ČR

29. 1. 2020

Skupina  poslanců: Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších podala návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Zdánlivě „nevinně“ se tvářící novela čl. 43 Ústavy České republiky odebírá úpravou odstavů 4), 5) a 6) primární pravomoc Poslanecké sněmovny ČR rozhodovat o vyslání ozbrojených sil České republiky Vládou ČR na dobu 60 dnů nejen, jde-li o plnění mezinárodních závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, účasti na mírových operacích rozhodnutých mezinárodními organizacemi a záchranných pracích. Napříště, pokud novela Ústavy ČR projde celým legislativním procesem, vláda bude na dobu 60 dnů moci vyslat ozbrojené síly ČR kamkoliv a bez uvedení zatím Ústavou stanoveného důvodu. Nic na této skutečnosti nemění věc, že následně by Vláda ČR měla Parlament informovat bez zbytečného odkladu o takovém kroku. Obdobné je to s přejezdy a přelety cizích ozbrojených sil.

Je velice nebezpečné, že vládě se navrhuje svěřit rozsáhlé opatření s absencí bezprostřední kontroly Parlamentu. Může to například činit z České republiky i potenciálního agresora. I fakt, že návrh novely Ústavy není předkládán vládou, ale je spolupodepsán předsedou vlády  a je předkládán skupinou poslanců, je na zvážení. KSČM má za to, že předkladatelé, kterými jsou i představitelé hnutí ANO,  tímto výrazně Českou republiku upevňují v pozici polokolonie a satelitu, ať již USA či členských mocností Evropské unie. 

KSČM zásadně s návrhem nesouhlasí. Návrh je pro bezpečnost České republiky a našich občanů nepřijatelný. Proto jsme navrhli jeho zamítnutí nebo alespoň, neprojde-li vrácení, předkladateli k přepracování. Je to věc podstatná. KSČM takový návrh nepodpořila a nepodpoří ani v budoucnu.

Autor: 
Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM, předseda Mandátového a imunitního výboru PS PČR