Vyjádření ke zprávě NKÚ k rozdělování finančních prostředků Ministerstva kultury na obnovu nemovitých památek

22. 8. 2016

Nález NKÚ je opětovným důkazem, že Ministerstvo kultury dlouhodobě netransparentně a nekoncepčně rozděluje finanční  prostředky.

Na obnovu nemovitých památek je třeba celkem zhruba 318 miliard, prostředky z evropských fondů jsou určeny  jen na některé, předem určené památky.

Ukázka nehospodárného plýtvání Ministerstva kultury je i to, že každoročně rozděluje jen zlomek potřebné částky bez koncepce. Dalším nedostatkem je, že chybí jakékoliv vyhodnocení účelnosti vynaložených prostředků.

V oblasti památkové péče nelze vše přesně naplánovat, obnova památek je plná překvapení a nových nálezů,  ale jedno je jasné - památky potřebují nejen fungující a naplňující se koncepci, ale i dlouhodobé financování založené na jasných pravidlech.

 

Ing. Zdeněk Štefek

radní pro oblast kultury a památkové péče

stínový ministr kultury za KSČM

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM