Vyjádření Lea Luzara k situaci v Karviné

21. 7. 2020

Dovolte na začátek krátkou moji teorii k lékařské debatě, která tady proběhla. Prostě plíce horníků jsou v takovém stavu, že ani koronaviru se tam nedaří. Proč plíce kuřáků jsou méně náchylné na COVID? Prostě nejsou tak kvalitní podhoubí, aby tam COVID lehce přežil. Je to pouze teorie, moje amatérská, nejsem lékař, takže dovolte mi toto odbočení a vrátím se na začátek toho, co jsem chtěl říci.

Vzpomeňte si na první informace o nemoci COVID-19, na to, co nám říkali členové krizového štábu a jak připravovali společnost na to, co nás čeká. Hovořili o tom, že hlavním cílem všech opatření, které stát dělá, je křivku nárůstu protáhnout. Hovořili o tom, že nejdůležitější je zabezpečit maximálně kapacity zdravotnictví, aby nebylo přehlceno, aby každý, kdo potřebuje plicní ventilátor, ho měl k dispozici, a pamatovalo se na každého, kdo potřebuje lékařský zásah. Aby se v ČR nestalo to, co se stalo jiným zemím EU, kdy nástup kovidového onemocnění nezvládly, kapacitně lékařsky. To byl cíl.

Co se stalo nyní? My jsme zpychli a myslíme si, že COVID zničíme. A většina řečníků u tohoto pultu v základní filozofii s tímto přistupuje. Když budeme tvrdí, jasní, razantní a budeme všechno mít, COVID zničíme. Umoříme ho, zaizolujeme ho. Bude Chytrá karanténa a on zmizí. Všichni budou v izolaci. Ale on tady s námi bude. Dokonce i když bude rychle vakcína, jak pan ministr správně říká, možná za dva tři roky se objeví nějaká funkční vakcína na COVID-19. Zase si nalijme čistého vína, jak dlouho je s námi chřipka? A kolik je proočkovanost v ČR? Kolik lidí chřipku už bere jako běžnou chorobičku a očkování je nepodstatné, protože každý jsme měli chřipku.

Nebudeme se muset naučit žít s tím, že i COVID jednou budeme mít všichni ve společnosti? A pouze negativní důsledky stejně jako u chřipky budou ty smrtelné a budeme řešit potom tyto okolnosti. Já jsem se díval na stránky arcgis.com. Je to celosvětová tabulka výskytu COVID-19 po jednotlivých státech, která je co minutu aktualizována podle hlášení jednotlivých zdravotnických systémů různých států. Ve světě je momentálně 12, 46 mil. nakažených. Když jedete po jednotlivých státech, nenarazíte s malými výjimkami na státy, které by to zvládly. Ta křivka neustále roste. V některých státech exponenciálně, v některých má tendenci kolísat, ale neustále roste. Podle těchto křivek můžeme říci, že nejsme schopni COVID porazit. On již neustále mezi námi bude. Budeme se s tím muset smířit.

Nejhorší je honba za senzací

Co se týká aktuální situace v naší zemi. Slýchávám tady, že bychom měli mít plán, epidemiologický plán, jak to řešit, napsáno: bod 1, bod 2, bod 3, toto musíme... Ale ten plán existuje. Stát ho má. My dokonce v zákoně máme řešení těchto situací. Existuje zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, který pamatuje i na tyto záležitosti. A určuje kategorie a pomoci, jak má stát, výkon státní správy, fungovat, a jak má řešit tyto okolnosti. Závisí pouze na nás, jak tyto podmínky uplatníme. Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení jasně stanoví, co se má dělat. Část z toho jsme už využili. V tomto zákoně se hovoří o stavu nebezpečí, nouzovém stavu a stavu ohrožení státu. Stav ohrožení státu nenastal, nejsme napadeni zvenčí a nemáme problémy, které by stát mohl uplatňovat.

Ale již jsme si vyzkoušeli nouzový stav. Vláda ho uplatnila. Výsledky jsme všichni pocítili na vlastní kůži. Vzpomeňte si, jak jsme tady volali po tom, abychom ho co nejrychleji ukončili, protože to opravdu svým způsobem drastické řešení určitých problémů a já děkuji státu, že našel odvahu po prvotním zaváhání a uplatnil tento druhý stupeň, tzn. nouzový stav a řešil problém.
Celý měsíc jsme řešili náhrady a problémy, které vyvstaly po nouzovém stavu a asi si již nikdo nepřejeme, aby byl uplatněn. Vláda splnila svůj úkol a i pod tlakem občanů a politiků se rozhodla nouzový stav ukončit. Ale máme neustále ještě stav nebezpečí - nebo jiného nebezpečí ohrožení života a zdraví - jak stanoví zákon. Pokud zodpovědný člověk, který má rozhodovací pravomoc a může vyhlásit stav nebezpečí, uzná, že nastala situace, která je v přímém obsahu ohrožení života a zdraví, může vyhlásit v určité oblasti stav nebezpečí. Ten opravňuje nasadit síly a prostředky – i nuceně – ke zvládnutí situace.

Dokážu si představit, že by se nad Karvinskem vyhlásil takový stav a ty prostředky se volily třeba povoláním vojska, posílením zdravotníků, vyhlášením nepřetržitého provozu, kdy by hygiena pracovala 24 hodin denně. A myslím, že pracuje, omlouvám se, ale jako příklad. Podle stávajícího zákona, který je platný od roku 2000, lze uplatnit řešení této situace. Ale tato situace asi nenastala. Zákon hovoří o tom, že aby tato situace nastala, je to třeba zvážit. Proto existují krizové štáby, kde jsou zastoupeni i hygienici, jsou tam hasiči, policisté a další. I starostové, kteří jsou nedílnou součástí krizového řízení v postiženém regionu, aby zhodnotili, jestli ten stav nastal nebo ne. A jestliže tato skupina lidí, která má důvěru danou ve volbách a ve své odbornosti, se shodne na tom, že stávající řešení klasická, která uplatňuje hygiena a ostatní orgány státu, jsou dostatečná, potom netřeba vyhlašovat tento stav.

Ale je tady možnost. Kdyby v Karviné situace převýšila nějaký limit, je povinností hejtmana kraje toto vyhlásit a řešit. Tu možnost v zákoně má a velice tvrdou. A dokonce jsou judikatury, že je to i »nenapadnutelné právně«, jak jsme tady řešili v jiných případech, jestli právně náhrady na odškodnění. V tomto stavu ne. Tady je rozhodnutí jasné a zákon určuje i zodpovědnou osobu. Je to tam vyjmenováno a jasně řečeno. V Karviné tato situace nenastala. A všichni, co říkají něco jiného, by to měli dokladovat. Je tady odborná skupina lidí složená jak ze zástupců obcí, tak politiků, tak odborníků, která jasně říká - a nám všem říká – v Karviné tato situace nenastala, protože bychom to jinak určitě vyhlásili. Nikdo přece nepůjde proti vlastním lidem a nevyužije zákonné možnosti, které má, aby tuto situaci řešil.

Co ale bude problém, je veřejné mínění. Občané Karviné, a nejenom Karvinska, ale Frýdecko-Místecka a dalších okresů navazujících, kde situace je problematická – volají po tom, čeho se bojí, což je nedostatek informací. Informace, které dostávají, pochází z médií a jestli je něco ke kritizování na stávající situaci, kterou žijeme, je postoj médií. Honba za senzací. To považuji za nejhorší, co se mohlo stát. A jestliže v nouzovém stavu, který v zemi byl, mělo něco být a nebylo, což považuji za velkou chybu, je, že v krizovém štábu nebyli zástupci médií, minimálně veřejnoprávních. Měli na krizový štáb chodit a občanům předávat informace - samozřejmě v omezené míře a možnostech, které to šíření dává - aby měli objektivní a jasné informace o tom, co se řeší, jaký je postup a jak to bude vypadat. Protože to, čeho jsme svědky nyní zvláště na Karvinsku, pramení právě z toho, co píší média.

Lidé mají strach, že přijdou o práci

Podívejte se pro zajímavost, co píší dnešní média - sešlo se v Ostravě tisíc lidí na Beats For Love koncertu. Jak to, že se tam sešlo tolik lidí? Citována hygiena píše - my jsme o tom nevěděli. Ale ona se ta akce asi někde hlásila, někde informace byla. Proč se někdo nezeptal zodpovědných, krizového štábu, popř. měst, kde se to organizovalo, jaká byla opatření, když už to povolovali atd.? Zeptali se organizátora, který řekl – čekali jsme na pokyn, ten nepřišel, tak jsme jeli podle harmonogramu, který jsme měli. A je tu aféra, která se bude v médiích šířit a lidi se ptají, co se to děje. Je obrovská chyba, že média neplní svou úlohu informovat veřejnost komplexně a objektivně. Týká se to i Karviné i horníků.

Druhý problém, který toto vyvolává, je strach o práci. My tady řešíme nemoc, chorobu. Když se ptáte horníků - většina je opravdu bezpříznakových - předřečník Hájek to zmiňoval. Ti lidé se necítí nemocní, akorát v testech vyšli pozitivně. Pro ně je teď horší, že se šíří Karvinskem obava, že budou šachty zavřeny trvale. A pokud by se měla vláda ozvat, je tu přesně okamžik, kdy by měla říci - my vás podpoříme, nebojte. Krom toho, že OKD je státní podnik řízený ministerstvem financí přes Prisco, tak by měli říct - nezneužijeme, jak je nám podsouváno, tohoto problému a práci tam budete mít i nadále. Možná horší než COVID, je totiž strach z neznáma, co to může vyvolat. A tady bych apeloval na vládu, aby řekla, jak plánuje pomoci tomuto podniku, který přistoupil k uzavření, reguloval výrobu. Nelze nechat lidi - jde o tisíce zaměstnanců – v nejistotě, že skončí. Nebudu vzpomínat další podniky Moravskoslezského kraje, které mají problémy ať již spojené s COVID-19, nebo s povolením dalšího exportu oceli do EU ze států mimo EU a další, které ohrožují průmyslovou základnu kraje a způsobují další problémy. Hodně citovaná tu byla Chytrá karanténa. Ona však nefunguje. Přiznejme si, my všichni, co informatiku mají rádi, že to nefunguje. Nebudu používat příklad z ČR, ale z Izraele. Ve stejné výstupní době, kdy se hovořilo o nouzovém stavu u nás, se Izrael připravoval taky na nástup vlny COVID-19. Česká média byla zaplavena informacemi, jak to Izrael dělá dobře, zapojil tajné služby a rozjel Chytrou karanténu.

Chytrá karanténa nefunguje

Podle grafů, které si můžete na webových stránkách najít, zjistíte, že to v Izraeli taky nefunguje. Nárůst je obrovský a už jde exponenciálně nahoru. Jinými slovy, informační technologie, pokud nejsou včas a dobře připraveny a nejsou otestovány, nefungují. Nemůžeme se na ně spoléhat a hlásat občanům jako ideální a jasné řešení, že Chytrá karanténa nás zachrání. A tak se musíme vrátit k tomu, co je popsáno v krizovém řízení, v nouzových stavech a dalších, ke klasickému telefonování, trasování, žádání lidí o kontakty a hledání cesty. Bohužel to stojí čas. Byl jsem jeden z iniciátorů, aby zde seděly dámy, zodpovědné za hygienický stav Moravskoslezského kraje a celé ČR, a slyšely tuto debatu a mohly reagovat, jaký je reálný stav naší hygieny, připravenosti těchto orgánů.

A můžeme se bavit třeba o personáliích - nejste podhodnoceni v rámci personálního obsazení hygien? Když se nic neděje, šetří se logicky na pracovních silách. A když takový stav nastane, kdo to bude zařizovat, když nejsou lidi, fyzicky? Tak se najde Chytrá karanténa, která nefunguje. A jsme v axiomu popírání výstupů a musíme řešit klasickými metodami. Je to impuls, který by měl velet k tomu, že se nuceně povolávají pracovníci na plnění těchto úkolů?

To si musí zodpovídat krizový štáb kraje, ale musí nastat řešení, že se povolají lidé, a neexistuje, aby se přes víkend zavřelo, zmrazily se vzorky a netestovalo se. To vše tady je a je popsáno. Plány existují, ale mnoho lidí pod dennodenními dojmy nepotřebnosti krizových plánů je má založené v šuplících a padá na ně prach. Ale když se něco takového stane, je třeba krizové plány vytáhnout a přečíst si je.

Dovolte mi ještě zmínit problém, který jsme neřešili, tj. zdravotnická síť. Od odborníků jsem zaslechl a sleduji ty debaty pozorně i na facebookových profilech různých věrozvěstů, kteří hlásají různé teorie, přitom jsou odborníci a mají čtyři písmenka před jménem - MUDr., dokonce jsou epidemiologové, což mě zaráží, a ti říkali, že ČR zachránila hustá síť okresních nemocnic. Tlak na ty centrální se rozložil a díky tomu zůstal zachován státní systém okresních dojezdových a dalších lůžkových kapacit. Tím se nám podařilo zdravotnictví uchránit před nástupní vlnou, a fungovali jsme.

Zkuste zachovat lékařskou fakultu v Ostravě

Dovolím si odbočku, nekandiduji do krajského zastupitelstva, ale osud orlovské nemocnice je v tomto černý puntíček, protože došlo k přetížení havířovské nemocnice, která se stala spádovou pro oblast, začaly tam problémy, o kterých se tady říkalo, že zdravotníci mají trošku v našem postiženém regionu problém. Je poučení, že krizové plány vůči infekčním chorobám byly zpracovávány po roce 2015. Po první virové vlně, která přišla z Asie, se zpracovávaly v ČR krizové plány na pandemický vývoj virových chorob, byly k něčemu, a zachování sítě tam bylo popsáno a pojmenováno, co každý okres, kraj mají dělat, zástupci samospráv to dodržovali. Nic kritického proti tomu, zachovali se vůči plánu, jestli opravdu dodrželi počty lůžek, ventilátorů, lékařů... Personální obsazení je důležité. V každém takovém pracovišti by měl aspoň jeden odborník vědět, jak se plán stanovoval, být schopen rychle připravit ostatní odborné lékaře na specializaci, která je nutná.

K tomu míří moje další otázka. Budu apelovat na vládu. Jistě sledujete média, vnímáte, jaký má momentálně Ostrava problém s lékařskou fakultou. Apeluji na nepřítomného ministra školství Roberta Plagu a přítomného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Zkuste zachovat lékařskou fakultu v Ostravě, kraj bude potřebovat odborně vzdělané lidi, a já nevím, jak bude hejtman zajišťovat transport lékařů z Prahy. To je asi nereálné, už jsem si mj. přečetl, že Pendolino jako jediný dopravní rychlospoj Ostrava - Praha je zrovna infekční nebezpečí, před kterým nás všeznalá média varují a vzbuzují tu hrůzu.

Zkuste se zamyslet nad tím, že i MS kraj potřebuje lékařskou fakultu a bylo by dobré ji zachovat, aby mohla vychovávat odborníky, schopné v regionu pomoci, a nestávalo se to, co teď, když taková infekce vypukne.

Na závěr si dovolím konstatování - ČR má v zákonech řešení těchto efektů, které se na nás přesunuly. My jsme je nezpůsobili. Způsobil to neviditelný virus, který má dlouhou inkubační dobu, proto je nebezpečný a šíří se podobně jako chřipka. Každý z nás chřipku někdy měl. Budeme si muset zvyknout, že jsou choroby, které nás budou provázet, a budeme muset zachovat určitou míru zodpovědnosti v přístupu k sobě samým a k životu obecně. Ale nepřeji si, abychom museli trvale nosit roušky, trvale žili v izolaci a museli řešit, že určitá skupina občanů, zrovna virem postižená, bude ostrakizována a vytlačována na okraj společnosti jen proto, že tu chorobu zrovna má a médiím se to líbí jako hlavní nosné téma. Zkusme se vrátit k tomu, že jsme na jedné lodi, bojujeme s neviditelným nepřítelem, soustřeďme se na to. Jsou-li problémy, bavme se o nich, ale neodvolávejme se na něco, co tady je, a nechtějme něco nového. Krizové řízení a plánování existuje, v ČR dokonce na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě.

Autor: 
Leo Luzar, místopředseda poslaneckého klubu KSČM