Využít brexit pro lepší Evropu

24. 6. 2016

O brexitu rozhodlo 17 z 46 milionů britských voličů. Je to rozhodnutí demokratické a je třeba ho respektovat. Vyvolá ale procesy jejichž konců nedohlédnou ani ti co pro brexit horovali. Hlavně nezvýšit míru chaosu v objektivně globalizujícím se světě.

Brexit je důsledek selhání evropských elit i cameronovy vlády. Potvrzení, že když nepřiblíží Evropu občanům, ti ji hájit nemusí. Nyní příjde období nestability s ekonomickými, ale zejm. politickými důsledky. Ústavní krize v Britanii ale i vlna emocí na kontinentě, to vše lze očekávat. Extrémisté ale i krajně konzervativní síly typu UKIP, Alternative fur Deutschland, Fronte National atp. Nemá-li být nyní Evropa rozchvácena ukřičenými populisty, je třeba EU změnit. Další chaotická vlna exitů nepomůže. EU nejen restartovat, ale přiblížit potřebám lidí. Myšlenka společné Evropy si to úsilí zaslouží - rozbitím EU nepřibude stability, ani neubude kapitalismu.

Více rovnosti lidí i národů a Evropa se může stát společným domovem a ne hračkou elit. Budoucnost Evropy se stane jedním z důležitých témat příštích parlamentních voleb, Jde o to nenechat si vnutit vše, co byrokracie vnucuje do našeho života a tlačit na politické strany, aby plnily volební sliby a nepřistupovaly na závazky, ke kterým nemají legitimní mandát lidu. Zároveň ale nezapomenout na to, že vracet se do minulých století plných národních řevnivostí nelze. Řešení není vzadu ale před námi, v lepším, demokratičtějším a sociálně spravedlivějším modelu společného soužití.

Autor: 
Jiří Dolejš
Zdroj: 
Parlamentní listy