Využití potenciálu těžby lithia a její problematika - 15. 6. 2017