Z projevu předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika k Lex Babiš

15. 9. 2016

Pane předsedající, paní a pánové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s výsledky jednání poslaneckého klubu KSČM k závěrečnému postoji nebo hlasování v zákonu o střetu zájmů.

Víte, původně jsem měl  dojem, že tady jde o nějakou zásadní civilizační záležitost -  bude-li nebo nebude-li dále pokračovat civilizace evropského typu. Několik málo zajímavostí nás přece jenom vede k tomu, že se nad celým průběhem projednávání tohoto návrhu, včetně hlasování a pozměňovacích návrzích, na chvilinku pozastavím.

Mně osobně, a Vás mnohé kolegyně a kolegové třeba i z ostatních stran, zaujalo, že pozměňovací návrhy, které vycházely z dílny poslance sociální demokracie, a které ve výboru poslanci sociální demokracie podpořili, tak zde se v Poslanecké sněmovně postavili ti samí poslanci k těmto návrhům odmítavě. Tyto poslanecké návrhy chtěl podpořit i poslanecký klub KSČM  a předem inzeroval, že je podpoří. Jsou to návrhy pana kolegy Chvojky.

Na druhé straně je dobře, že alespoň částečně došlo na to, co my, jako komunistický klub říkáme odedávna, od počátku těchto nových věků, že sloužíme-li lidu, máme být nezávislí.

A teď nemyslím nezávislí politicky, ale máme být nezávislí na tom, že nemáme sloužit nikomu jinému, než občanovi. To znamená, vlastním-li média už je tam určitá závislost. Už přece jenom mám určitý náskok. Mám-li jinou moc, například velmi silnou moc ekonomickou, mám zajisté i jinou startovací čáru oproti ostatním stranám, hnutím, případně jednotlivcům, kteří také veřejnou službu vykonávají. Zaskočilo nás, jak vláda sama posuzovala pozměňovací návrhy. Ministr, který předkládal mnoho návrhů přímo z dílny sociální demokracie nebo z vládních lavic, nevěděl, jestli sám má být pro nebo proti. Vláda skutečně nebyla schopna  najít jednotící názor. Bylo pro ni lepší hrát  mrtvého brouka.

Výsledkem hlasování je zákon, který je o něco lepší než řešení dosavadní. Například pozitivum je, že patnáctidenní lhůta pro podání prohlášení už není jakousi dobrovolnou záležitostí, ale příslušný orgán má právo a povinnost vyzvat toho, kdo lhůtu nedodrží, aby urychleně prohlášení dodal. To považuji za pokrok.

Nicméně vznikne úřad. Je to další řádově stomilionový úřad, který daňový poplatník bude muset platit. Daleko levnější řešení nebyla vyslyšena. Vznikne úřad jako další v řadě úřadů.  Jsem  překvapen, že ty strany, které tvrdí, že se chovají velmi ekonomicky a úsporně, vznik tohoto úřadu podpořily. Výsledek je rozpačitý a bezzubý. Ale víte co, i malý pokrok je pokrokem. Pro nás, pro komunistický klub, nakonec pozitiva, která z přijetí zákona plynou, převážila. Poslanecký klub KSČM v závěrečném hlasování podpoří tento návrh zákona. V dalších obdobích se budeme snažit , aby politika byla nezávislejší, transparentnější.

Nechci se dotýkat otázky vlastnických práv nebo práva vlastnit. Právo nakládat se svým majetkem a tak podobně. Ale musí to být tak, aby toto právo nepřekáželo komukoliv ve výkonu kvalitní veřejné služby. Veřejné služby takové, která je službou pro veřejnost, nikoliv službou sama sobě.

 

Autor: 
Pavel Kováčik, poslanec PSP ČR za KSČM a předseda Poslaneckého klubu KSČM v PS PČR
Zdroj: 
PS PČR