Za ukončení války, teroru a lidské katastrofy v Sýrii

16. 11. 2016

My, podepsané komunistické a dělnické strany, které se sešly v Hanoji ve Vietnamu na 18. IMCWP (Mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran), jsme pevně přesvědčeny, že politika a činnost imperialistických mocností a jejich reakcionářských spojenců vytvořily na Středním východě nevídanou politickou, společenskou a humanitární katastrofu. Oblast v současnosti prochází významnou krizí války a zmaru. Je to soustředění pečlivě zinscenovaných pokusů Spojenými státy vedeného imperialismu upevnit si nadvládu a zajistit si nepostižitelnou kontrolu toku ropy, schopnost volně plundrovat zdroje v oblasti a využívat její trhy.   

Jsme znepokojeni tím, že bude-li současná situace pokračovat, jedinou budoucností Středního východu, na niž se můžeme těšit, budou další války, destabilizace a imperialistická nadvláda. Války a teror v Sýrii, Iráku, Jemenu, Libyi a Afghánistánu, trvající okupace Palestiny Izraelem a politická krize v Libanonu a Egyptě jsou jizvami ve tváři oblasti.  

Tím, kdo skutečně těží ze současné situace, je imperialismus se svými plány na pokračování ekonomické, politické a geostrategické nadvlády.

USA a EU zvažují úpravu stávajících hranic Sýrie a Iráku a vytvoření nových státečků na jejich území, daných chybnými etnickými a sektářskými liniemi. Plán na Nový Střední východ nabývá rychle formu.   

Momentálně je řada zemí, některých legitimně pozvaných syrskou vládou, a jiné v přímém rozporu s Chartou OSN, které jsou vojensky zapojené do konfliktu v Sýrii.

Máme obavy, že se konflikt v Sýrii rozvine do rozsáhlého vojenského konfliktu, jenž zachvátí celou oblast. Od vypuknutí krize v Sýrii prohlašujeme, že tento konflikt nemá vojenské řešení, a tudíž obhajujeme řešení v Sýrii vyjednáváním, s respektováním nezávislosti a územní celistvosti země a s odmítnutím všech projevů přímého či nepřímého zahraničního vměšování do národní svrchovanosti Syrského státu.

Jsme přesvědčeni, že bez lidového boje a masových kampaní solidarity za mírové řešení stávajících konfliktů v oblasti a na obranu národů budou tragédie jen dále narůstat. Jedinou obětí bude pracující lid a chudina, jež nemají jinou volbu než přijímat zoufalá opatření ke přežití. V jejich zoufalých pokusech uniknout válce a terorismu jsou nuceni opouštět své domovy a živobytí a hledat bezpečné místo.

Vyzýváme, aby se všichni klíčoví hráči této krize okamžitě vrátili k jednáním na základě usnesení Charty OSN. U jednacího nesmí existovat místo pro žádnou teroristickou organizaci. Podpora, financování a vyzbrojování teroristických organizací musí být odsouzeny a okamžitě zastaveny. O budoucnosti Sýrie a její vlády by měl rozhodnout sám syrský lid o své vlastní vůli, a předpokladem k ukončení násilí a k trvalému míru by nemělo být odstranění Bashara al-Assada a vlády.

Zavazujeme se pokračovat v následujícím:

 • Mobilizovat co nejširší síly proti trvajícímu vměšování a agresi imperialismu v oblasti,
 • Mobilizovat naše hnutí k rozchodu s izraelským apartheidem, a zaručujeme různou solidaritu s bojem palestinského lidu,
 • Mobilizovat a organizovat masové demonstrace a pochody za světový mír, a především za skutečný mír v oblasti,
 • Mobilizovat proti prodeji zbraní apartheidnímu Izraeli,
 • Organizovat semináře a další veřejná fóra na podporu boje za mír v oblasti.

Podepsaly:

 1. AKEL (Cyprus)
 2. Komunistická strana Kuby
 3. Portugalská komunistická strana
 4. Jihoafrická komunistická strana
 5. Komunistická strana Venezuely (PCV)
 6. Lidová strana Palestiny
 7. Komunistická strana Iráku
 8. Komunistická strana Jordánska
 9. Íránská strana Tudeh
 10. Komunistická strana, Turecko
 11. Komunistická strana Ukrajiny
 12. Komunistická strana Indie
 13. Komunistická strana Srí Lanky
 14. Německá komunistická strana (DKP)
 15. Komunistická strana Brazílie (PCdoB)
 16. Komunistická strana Španělska
 17. Komunistická strana Británie
 18. Komunistická strana Irska
 19. Komunistická strana Finska
 20. Komunistická strana USA
 21. Komunistická strana Austrálie
 22. PPP Guyany
 23. Filipínská komunistická strana (PKP – 1930)
 24. Komunistická strana Švédska
 25. Komunistická strana Pákistánu
 26. Komunistická strana Čech a Moravy
 27. Komunistická strana v Dánsku
Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM