Zahrádkáři – aktivní členové společnosti

15. 9. 2020

V poslanecké sněmovně „leží“ návrh Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti. Jeho obsahem se zabývala Konference Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v okrese Přerov. ÚS ČZS organizuje 1 883 členů ve 40 organizacích, z toho 1 141 v zahrádkářských osadách a 742 v zahradničení u domů. Jen v zahrádkářských osadách obhospodařuje 164 ha půdy, v mnoha případech rekultivované pro tyto účely. Petici na podporu zákona podepsala naprostá většina členů ÚS ČZS, jen v ZO č. 3 ČZS Přerov, kde jsem předsedou, více jak 90 ze 120členné základny. Jde o ochranu této společensky prospěšné činnosti v době, kdy abnormální rozsah stavební činnosti způsobuje zábor té nejkvalitnější půdy a kdy se zájmy developerů často prolínají se zájmy členů zahrádkářských organizací.

A o tom, že činnost ÚS ČZS okresu Přerov není zanedbatelná, svědčí řada údajů.  Jen za rok 2019 (který byl hodnocen až v září, díky opatřením proti šíření COVID 19 v prvém pololetí) se uskutečnilo 18 výstav, 13 odborných přednášek, 33 akcí s účastí asi 1 100 dětí. 19 členů je obecními či městskými zastupiteli, 13 ZO spolupracuje se včelaři, 11 s chovateli, 4 s ochránci přírody, 8 s hasiči a dalších 15 v různých specializacích.  Spolupracují na organizování Dnů stromů, organizují kurzy vazby květin či dušičkových výzdob na hřbitovy. Například se studenty Střední zemědělské - technické školy v Přerově proběhla interaktivní soutěž a ukázka řezu stromů. A tak by se dalo ve výčtu pokračovat.

Naše základní organizace obdržela od Republikové rady Českého zahrádkářského svazu za dlouholetou aktivní činnost stříbrnou medaili za zásluhy o Český zahrádkářský svaz.

Proč píši tyto řádky?  Mnohokráte se zdůrazňuje, že práce komunistů ve společenských organizacích je velmi důležitá. Jak pro poznání názorů lidí, jejich potřeb a zájmů, tak pro propagaci KSČM. I to je cesta, jak ukázat spoluobčanům, že volbou komunistů do zastupitelských orgánů všech stupňů mají záruku poctivé práce pro všechny.

Fotogalerie

Autor: 
Josef Nekl, předseda KV KSČM Olomouc, kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje