Záznam tiskové konference poslaneckého klubu KSČM z 13. 9. 2016

12. 9. 2016

Záznam tiskové konference poslaneckého klubu KSČM 13. 9. 2016, na které vystoupil poslanec PSP ČR Karel Šidlo k programu jednání sněmovny a k postupu výstavby dopravních staveb, které nezískaly výjimku v oblasti vlivu na životní prostředí (EIA).

Video zde

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM