K lidové moci – společně s KS RF. Vystoupení předsedy ÚV KS RF Gennadije Zjuganova na 16. mimořádném sjezdu strany 28. – 29. 6. 2016

26. 8. 2016

Současná volební kampaň není pouze soutěží o poslanecké mandáty. Je to boj programů, principiálně rozdílných úhlů pohledů na budoucnost Ruska. 18. září bude v parlamentních volbách každý ruský občan odpovídat na otázku, v jaké zemi budeme žít my, naše děti a vnuci.

 

Zvláštnosti současné situace

 

Systémová krize kapitalismu stále tvrdším způsobem doléhá na naši planetu. V minulém století skončily dvě podobné krize světovými válkami. Sankce Západu a uměle vyvolané snížení cen surovin oslabují ruskou ekonomiku.

NATO obsazuje bývalé vojenské báze SSSR v Pobaltí a ve východní Evropě.

Zaoceánští váleční štváči i nadále šafaří na Ukrajině. Jejich banderovští lokajové se pokoušejí vyostřovat situaci na Krymu a v Donbasu. Složité situaci panují v Moldávii, Podněstří, na Kavkaze a ve Střední Asii.

Jestřábi z Washingtonu a jejich komplicové postupně prosazují globální strategii světové hegemonie.

Neoliberální politika Medveděvovy vlády se zcela vyčerpala a vede Rusko ke krachu.

 

V posledních 25ti letech bylo Rusko donuceno realizovat bezuzdnou privatizaci, souhlasit s panstvím dolaru a vstoupit do WTO. Další pokusy o zatažení Ruska do struktury globálního kapitalismu skončí jeho rozpadem.

 

Vláda však neztrácí své reformní nadšení. Akademii věd zahnala pod kontrolu nekompetentních manažerů. Demontáž kdysi ve světě nejkvalitnějšího systému školství spěje k završení. Systém propouští stále více pedagogů. Zavírá polikliniky a nemocnice, propouští zdravotnický personál, jehož nedostatek přiznávají i oficiální statistiky.

V rozporu s propagandou se program „náhrady importu“ nerealizuje. Požadovanou podporu státu nezískal průmysl, zemědělství a strojírenství. Režim jedná s drobnými podnikateli jako s prostitutkou. Průmyslové i zemědělské podniky jsou zavírány stejně, jako v 90tých letech. Nedostaly možnost obnovy svých základních fondů a nalezení stabilních trhů odbytu, aby mohly vydržet konkurenci západních korporací. Výroba se snižuje, stejně tak i příjmy pracujících.

 

Zdálo by se, že ministři – kapitalisté by měli ustoupit od svých liberálních „inovací“. Místo toho obhajují své „strukturální reformy“: další privatizaci, zvyšováním hranice pro odchod důchodu, rozvojem dluhového trhu, odmítáním regulace cen léků atd.

 

Hrozivá situace vyžaduje změnu orientace a mobilizaci zdrojů k vyvedení Ruska z krize. Nastoupila epocha, kdy je potřeba vést kvalitativně odlišnou politiku v zájmu lidových mas a státní bezpečnosti. Země potřebuje perspektivní, přesně formulovaný rozvojový program.

 

 

„Pátá kolona“ pokračuje ve vytváření rusofobie a antisovětismu. Lid však projevil větší moudrost než zlostná propaganda. Proto se zvyšují útoky na sovětské dědictví. Nová pokolení našich současníků však odkrývají pro sebe velké činy země sovětů a jejich úcta k Leninovi a Stalinovi se stále zvyšuje.

 

Obnovené připojení Krymu a Sevastopolu k Rusku dalo vzniknout základu pro celonárodní dialog. Podpora hrdinského boje lidových republik Donbasu ukázala sílu vlasteneckých požadavků v ruské společnosti. Průvod „Nesmrtelného pluku“ na Den vítězství se stal přesvědčivou výzvou k oslavě skutečných hodnot.

 

Ale ani po těchto událostech vláda nepospíchala se zahájením spolupráce s politickými oponenty, neprojevila opravdový zájem o osud Ruska.

Napětí může zvýšit i falšování výsledků zářijových parlamentních voleb.

 

Volba mezi slepou uličkou a rozvojem

 

Jak se dá hodnotit stávající situace:

Buď bude ve volbách znovu dotlačena k vítězství strana „Jednotné Rusko“ a její umělé instituce, anebo zvítězí zdravé, národně orientované síly.

 

V prvním případě bude země dále hnána do slepé uličky.

 

Vláda bude i nadále prosazovat zájmy liberálů a mlčící Státní Duma bude razítkovat takové zákony, které jim budou vyhovovat. Připravuje se zvýšení hranice pro odchod do důchodu, zrušení zvyšování důchodů, zjednodušení postupů pro propouštění ze zaměstnání a totální privatizace zbytků státního vlastnictví.

 

Existuje však i druhá možnost. V případě vítězství národně – patriotických sil získá Rusko šanci na obrození. Protilidové iniciativy budou zablokovány.

 

Vítězství nám poskytne možnost navrhnout Rusku cestu výstavby obnoveného socialismu. Ukážeme, že jiné východisko prostě neexistuje. Ano, jsme přesvědčeni o tom, že to dokážeme a dokážeme to proto, že jsme v právu.

Dnes v Rusku všichni vědí, že vláda není schopna vyřešit současnou krizi. Není to pouze názor komunistů. Stejný názor má celý národ. 82 % občanů si myslí, že země zažívá ekonomickou krizi. I

Životní úroveň obyvatelstva se snižuje. Společnost ztrácí důvěru ve spolehlivost a schopnost vlády.

V roce 2015 zůstaly rodinám se dvěma dětmi po odečtení „minimálních nezbytných výdajů“ částky rovné životnímu minimu.

V Rusku se zvýšilo množství chudiny. V zemi vzniklo 5 milionů „nových chudých“. Chudoba se však nedá poměřovat pouze penězi. Lidem se snižují nejen příjmy, ale omezuje se jim i dostup k sociálním vymoženostem: zdravotnictví, sociální ochraně a vzdělání. Přinejmenším jedna třetina obyvatelstva žije pod hranicí bídy.

 

Předseda vlády Dmitrij Medveděv se proslavil frází: „Peníze nejsou, ale vy se držte!“ To je alfou i omegou stávajícího liberálního kurzu. Podstatou realizované politiky. Ano pro lidi vláda peníze nemá. To však neznamená, že peníze vůbec nejsou. Mezinárodní valutové rezervy Ruska představují 400 miliard USD což je 26 bilionů rublů – více než 18 bilionů tvoří vklady v ruských bankách.

 

Tyto obrovské prostředky čtyřnásobně převyšují výdajovou část státního rozpočtu na tento rok. Mohou a musí být investovány do reálného sektoru ekonomiky, modernizace průmyslu, vytváření nových pracovních míst, do vědy a školství.

 

Co však vidíme ve skutečnosti? Peníze nejsou pouze umrtveny. Naopak, podporují ekonomiku našich strategických protivníků. Vláda vložila 6 bilionů rublů do amerických obligací. Finanční prostředky jsou ze země vyváženy ruským kapitálem. Pouze za poslední květnový týden vyvezli zahraniční investoři z Ruska téměř 200 milionů USD. Za pouhý jediný týden. Každý ruský občan musí pochopit: jestliže udržujeme současnou vládu, zachováváme systém okrádání země a nás všech! Kapitalisté nemají vlast. Přitom kapitalistů – liberálů je plno jak ve vládě, tak i ve Státní Dumě. Taková vláda nezajistí růst ekonomiky. I nadále bude pouze hovořit o vyhledávání a přitahování investic. Nic víc nečekejte od oligarchického kapitalismu a jeho sluhů. Ten problémy země nevyřeší! Vyřešíme je my – národně patriotické síly v čele s KS RF. Ano my to dokážeme, dokážeme to proto, že máme pravdu!

 

Červotoči liberální barvy

 

Již Karel Marx v „Kapitálu“ objevil všeobecně platný zákon kapitalistické akumulace. Akumulace kapitálu vyvolává na jedné straně násobení bídy, otroctví, nevzdělanosti a na straně druhé morální degradaci.

 

Ruský kapitalismus to jasně demonstruje. Slyšíme mnoho humbuku o ekonomické krizi. Krize se však zdaleka nedotýká všech občanů. Podle údajů Ruského statistického úřadu se zisky velkých podnikatelů nezmenšily, naopak se značně zvýšily. Z 5,5 bilionů rublů na 8,4 bilionů. Více než o 40 %.

 

Je pravdou, že velký byznys v Rusku zasáhly sankce. Jeho vlastníci byli zbaveni dostupnosti k dlouhodobým zahraničním úvěrům, ale ani ti nechtějí přicházet o zisky. Své ztráty nahrazují zvýšeným vykořisťováním pracujícího lidu. Snižují mzdy a propouštějí zaměstnance. V roce 2015 se výdaje na mzdy snížily o 2,5 bilionů rublů. O tolik se zvýšily příjmy kapitalistů.

 

V letošním roce vláda provedla mnohem nižší zvýšení důchodů, než byla úroveň inflace. Zmrazila penzijní fondy. Přenesla na obyvatelstvo náklady za generální opravy mnohabytových činžáků. Zvýšení cen benzinu a motorové nafty zasadilo další ránu občanům.

Notoricky známého dna krize dosud nebylo dosaženo. Setrvačník liberálního šílenství nabírá obrátky. Liberální extremisté chtějí privatizovat největší strategické korporace, podniky a banky, jakými jsou „Rosněfť“, „Aprosa“ a „Sběrbank“. Mají být privatizovány i podniky vojensko průmyslového komplexu!

 

K rozprodeji se připravuje „Kosmické vědecko-výrobní centrum M.V.Chruničeva“, „OKB FAKEL“ (Zkušební a konstrukční centrum), „Výzkumně výrobní centrum Lavočkina“ atd.

Při tom rozprodej bude prováděn za minimální ceny.

Ministerstvo ekonomického rozvoje zaslalo pozvání na privatizaci největším investičním bankám, jako jsou „City Group“, „Morgan“, „Goldman Sachs“ a dalším. Pýcha naší ekonomiky, našeho VPK bude předána našemu strategickému protivníkovi.

 

Dovedete si představit si, že by Stalin v předválečném období vydával obranné podniky ke kontrole Německu? Ne? A ejhle, naši gajdarovci jsou na to celou svou duší připraveni! Proto zřejmě i tak nenávidí Stalina.

 

Je pravdou, že reálnou moc ve vládě má kompradorská buržoazie. Ta určuje ekonomický kurz Ruska. To ona pohřbívá vědu a školství. To ona raději zničí naší zemi, nežli by přistoupila k jejímu obrození. Rusko je jim však cizí. Červotoči pokračují v podrývání naší vlasti.

 

Ochránit před nimi nás může pouze cesta socialistického rozvoje, ekonomického a duchovního obrození země.

Jediná síla, která se může vyrovnat s těmito parazity je lid. My jsme jeho částí a půjdeme bojovat za jeho zájmy! Jsme v právu, a proto to dokážeme!

 

Vláda není připravena na krizovou prověrku.

 

Cílem světového kapitálu je zabránit obrození Ruska - chtějí mít naši zemi pouze závislou a slabou.

 

Západ znovu řinčí zbraněmi. Na území Německa, Polska, Pobaltí probíhá celá řada velkých vojenských cvičení NATO. Jejich obsahem je přesun obrněné techniky a živé síly z Německa do Estonska pod krytím amerického letectva. Náměty cvičení je zasazování bleskových úderů nepříteli. NATO zvyšuje svou přítomnost ve Východní Evropě a v oblasti Černého moře. Ve velení NATO označují tuto militarizaci za zadržování Ruska.

USA si již připojily k sobě evropské spojence pevnými politickými a vojenskými svazky. Nyní připravují pro Evropu tzv. TTIP – Transatlantické partnerství. Američtí jestřábi chtějí zbavit Evropu posledních zbytků ekonomické nezávislosti.

 

Nový blok buduje Washington i na Dálném Východě. Smlouva o Tichooceánském partnerství je přímo zaměřena proti ČLR a Rusku.

Paralelně s tím probíhá destabilizace Blízkého i Středního Východu a Střední Asie. Zde je kultivován radikální Islám, který je orientován proti Rusku,

Pokračuje formování nového světového řádu, ve kterém nemá být prostor pro samostatné státy. Nejčerstvějšími příklady jsou připravované a realizované převraty v Argentině, Brazílii a Venezuele.

Barack Obama sice není nejagresivnějším politikem Spojených států, ale usilovně prosazuje zájmy velkého kapitálu.

 

Letos v květnu deník Washington Post publikoval jeho článek, ve kterém uvedl: „Amerika musí stanovovat pravidla a musí rozhodovat. Ostatní země musí hrát podle pravidel, která stanoví Spojené státy.“ Takto se plány nacistického Německa na dosažení světového panství realizují v novém hávu.

 

Smrtelné nebezpečí vyžaduje od Ruska mobilizaci sil. Před dvěma lety byla vyhlášena politika „náhrady importu.“ V tomto směru však nebylo učiněno nic. Ruská ekonomika zůstává i nadále závislá na exportu surovin a mimořádně závislá na importu zboží. Liberálové se rozhodli zničit všechno, co by činilo Rusko opravdu nezávislým. Likvidace pokračuje. Podfinancování vědy vede k dalšímu zaostávání Ruska a snižuje jeho obranyschopnost v podmínkách nové studené války.

 

Jinou národní nemocí je korupce - přes systém státního rozpočtu unikají každoročně biliony rublů. Škody několikanásobně převyšují ztráty způsobené poklesem ceny ropy. Pouze v roce 2015 byla celková suma, která vznikla narušováním zákonů při rozdělování rozpočtových prostředků, vyšší než 516 miliard Rublů. Ovšem trestní oznámení nejsou podávána. Viníci nejsou dokonce ani povolávání k disciplinárnímu řízení. Ruský státní mechanismu je vážně nemocen. Velmi nízkou úroveň má účinnost řízení. Systém organizace vlády je v rozporu se zájmy lidu.

 

Reálné východisko navrhuje pouze naše strana. Jsme v právu a to je garancí toho, že to dokážeme! Vítězství KS RF znamená vítězství lidu a vítězství Ruska. Do cesty nám budou stavět překážky. Budou nám bránit, abychom s naším programem seznámili lid.

 

Protijed antisovětismu

 

Před očima každého z nás jsou tragické lekce bratrské Ukrajiny. Antisovětismus její vlády přivedl zemi k barbarskému zúčtování s naší společnou minulostí. Demolice sovětských památníků je jejich snem. Významné stránky a osobnosti sovětských dějin se stávají objekty rafinovaných lží. Někteří zákonodárci z „Rady federace“ navrhují tresty za uznávání historických zásluh J. V. Stalina. Kolosální prostředky byly však vydány na stavbu tak zvaného „Jelcinová centra“ v Jekatěrinburgu. Byla rozvinuta příprava k jubileu Solženicyna.

Autoři antisovětských televizních produktů závodí v množství té špíny, kterou chtějí zakrýt vymoženosti socialismu. Další poslanci Státní Dumy se zalykají nenávistí k SSSR v přímém přenosu největších ruských televizních kanálů.

 

Banderovskému převratu na Ukrajině předcházela stejné agresivní vlna antisovětské kampaně. Antisovětismus, nacionalismus a rusofobie představují hlavní hrozby pro budoucnost Ruska.

 

Ve volbách 18. 9. 2016 nebojujeme pouze o poslanecké mandáty. Usilujeme o dosažení takové rovnováhy sil, která zabrání vzniku barevné revoluce a fašismu.

 

Na této cestě jsme již učinili mnoho. V 55ti subjektech federace byly přijaty zákony o „Vlajce vítězství“. Podpořili jsme zákon o zvěčnění paměti padlých při obraně vlasti a zákon stanovení trestní odpovědnosti za porušení historické paměti ve vztahu k událostem Velké vlastenecké války. Strana uskutečnila rozsáhlé dílo v předvečer 70tého výročí Vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce. Zorganizovala oslavy veteránů – vojáků z front a hrdinů práce v týlu. Strana provedla Všeruský sjezd „dětí války“ a „Fórum hrdinských měst“, měst vojenské i pracovní slávy.

 

Strana zorganizovala setkání mezinárodních demokratických organizací v Moskvě, kterého se zúčastnila „Světová rada míru“, „Světová odborová federace“, „Mezinárodní demokratická federace žen“, Světová federace demokratické mládeže“, Mezinárodní asociace právníků – demokratů“ a „Mezinárodní federace bojovníků odporu“. Na základě iniciativy KS RF a KS Číny bylo uspořádáno rusko-čínské setkání nazvané „70 let od společného vítězství“.

 

Boj s antisovětismem bude potřeba zvyšovat a zvláštní otázkou je praktická propaganda. Nyní je každý komunista vyzbrojen dvěma dokumenty: Výzvou k občanům s názvem „Bez vlasti jsou naše jména odsouzena k zapomenutí“ a mým článkem „Ideologie zrádců“.

Lidé sní o důstojném místě své vlasti ve světě. Jedna stránka je však lid a druhá vláda.

 

My vyznáváme zásady sociální spravedlnosti, rovnosti a přátelství národů. Naše postoje jsou založeny na přesvědčení, že pouze solidarita společnosti, která není třídně rozdělena, zajistí Rusku východisko z krize, nezávislost a rozkvět.

 

Opačnou ideologii vyznávají naší oponenti. Podle jejich představ musí stát bránit zájmy finanční a úřednické elity. Té elity, která se obohatila na zradě SSSR a na upevňování moci oligarchického kapitalismu v Rusku. Nenávist k sovětským hodnotám sjednotilo současnou vládu zazobanců a jejich ideové poskoky.

 

Tak jak se prohlubuje sociálně ekonomická krize, zvyšuje se i jejich strach z rostoucích sympatií lidu k socialismu. Elity se obávají i pouhého pomyšlení na návrat lidového, socialistického systému.

 

Sovětský systém demonstruje přesvědčivou alternativu současné katastrofální orientace. Pravdivé argumenty však elitám chybí. Proto využívají lživou argumentaci, ohlupují občany, snaží se odvádět pozornost od aktuálních problémů. Taková situace nemůže trvat věčně. Úkolem KS RF je nejen pomoci občanům vyhodnotit aktivity rozbíječů, ale dosáhnout i toho, aby je nevolili. My máme přesnou představu, jak vyjít ze současné krize. Přechod Ruska od degradace k rozvoji garantují zásady sociálního státu, obnovený socialismus a přátelství národů.

 

Program KS RF – program obrody

 

KS RF jde do voleb 18. září 2016 s programem ekonomické obrody Ruska. Deset bodů našeho programu je novým obrazem budoucnosti naší vlasti.

 

1. Lid – pán země

 

Bohatství Ruska musí sloužit lidu a nikoli smečce oligarchů. Chceme znárodnění naftových a plynových odvětví. Pouze toto jediné opatření umožní zvýšit příjmy státní pokladny o více než 2 biliony Rublů.

Znárodnění hlavních bank, elektroenergetiky, železnic, spojů, podniků vojensko průmyslového komplexu umožní vytvořit mohutný státní sektor ekonomiky.

Tím se sníží závislost Ruska na zahraničním kapitálu.

V současnosti podíl zahraničních společnosti v metalurgii, v železničním a energetickým strojírenství převyšuje 75 %.

Růst zahraničního kapitálu v ruské ekonomice se udržuje bez ohledu na sankce. V podstatě jde o koloniální závislost.

Znárodnění umožní prosadit plánovací charakter rozvoje země a rozšíření její konkurenceschopnosti ve světě.

Zákon „O strategickém plánování“, který vznikl na základě iniciativy KS RF byl již Dumou schválen. Jde však pouze o první krok. Aby ekonomika fungovala stabilně a účinně, musí se stát životní normou taktické a strategické plánování. K tomu musí vzniknout odpovídající státní orgán.

 

2. Ekonomicky suverénní Rusko

 

V současnosti je ruský finanční systém těsně spojen s centry světového kapitalismu. Země není reálně nezávislá. Je potřeba obnovit naši ekonomickou suverenitu a bránit se diktátu dolaru. Centrální banka musí být zbavena vlivu Federálního rezervního systému USA. Banka musí plnit úkoly rozvoje ruské ekonomiky a sociální sféry. Státní kontrola bankovního systému a valutových operací umožní zastavit divoký vývoz kapitálu do zahraničí.

V poslední době se bankovní systém proměnil v nástroj rozbíjení Ruska a okrádání občanů. Za 10 let země přišla o 40 bilionů Rublů – tři státní rozpočty.

Jsme připraveni vystoupit z WTO. Za 4 roky členství ve WTO přišel státní rozpočet o 800 miliard Rublů. Při tom skutečné ztráty činí 4 biliony. Takové ztráty nepotřebujeme.

Nová vláda upevní ekonomickou suverenitu Ruska i prostřednictvím malého a středního podnikání, pokrokových forem hospodaření. Náš protikrizový plán zaručuje všestrannou podporu lidových a kolektivních podniků.

Dokonce i v současných podmínkách takové podniky ukazují vysokou efektivitu a rozšiřují opatření sociální ochrany zaměstnanců. Jejich příklad vyvrací liberální mýtus o přednostech soukromého vlastnictví výrobních prostředků s jeho vykořisťováním námezdní práce.

 

3. Průmysl, věda a technologie

 

Je potřeba ukončit klábosení o nahrazení importu. Pro naši zemi je ostudné zaujímat 95té místo na světě v rozvoji ekonomiky. Je ostudné mít ve struktuře HDP pouze 16 % zpracovatelského průmyslu. Jeho podíl se musí zvýšit na 70 – 80 %. V Německu činí tento podíl 83 %.

Rusko potřebuje mohutný moderní průmysl, založený na předních technologiích. Nejdůležitějšími odvětvími průmyslu se musí stát mikroelektronika, robotizace a výroba obráběcích strojů.

Pouze tehdy přežijeme ve světě, který ovládají dravci – globalisté. Vytrvalost KS RF umožnila prosadit přijetí zákona „O průmyslové politice“. Nyní je potřeba, aby byl skutečně využíván.

 

Industrializace 21. století není možná bez renesance vědy. Pogrom v Ruské akademii věd je zločinem proti budoucnosti země.

 

Je potřeba ukončit likvidační pseudoreformy a několikanásobně zvýšit financování ruských vědců. Podíl organizací realizujících inovační produkci se musí zvýšit ze současných 10 na 30 %. Bude to vklad do budoucnosti.

 

4. Vyspělý venkov – prosperující a syté Rusko

 

Ruská půda může uživit nejen své obyvatelstvo, ale ještě dalších 500 milionů lidí.

V současnosti je však polovina potravin importována. Tento import má často špatnou kvalitu. Jakou hodnotu má jen takový palmový olej, na který ministerstvo financí odmítlo zavést spotřební daň.

Třetina ruských pastvin zarostla plevelem. Mnohá odvětví zemědělství procházejí hlubokou krizí. Situace v potravinářství ohrožuje národní bezpečnost. Stát se musí obrátit k řešení problémů venkova.

 

Rusko se stane sytým a zdravým, pokud dojde k obnovení velkých zemědělských podniků, sociální infrastruktury, obnovení šlechtění obilovin a chovu dobytka. Musí být zlikvidovány sítě handlířů, které brání zemědělcům k přístupu na trhy.

 

To vše lze uskutečnit, pokud budou dodrženy dvě podmínky:

- na podporu zemědělství a potravinářství musí být vyděleno nejméně 10 % rozpočtových výdajů;

- dojde k aktivní podpoře farmářů, velkých kolektivních hospodářství a družstev.

 

Již dávno bylo prokázáno, že takové podniky jsou mnohem stabilnější. Mnohem lépe se adaptují ke změnám na potravinovém trhu.

 

KS RF je připravena prosazovat nové zákony o půdě, lesním a vodním hospodářství. Navrhuje i komplex opatření ke zlepšení ekologické situace.

 

 

 

5. Úvěrové zdroje – na obrození Ruska

 

Stížnosti vlády na nedostatek peněz jsou primitivní lží.

Zlaté a valutové reservy, prostředky fondu národního blahobytu a Reservního fondu představují 33 bilionů Rublů. Rusko již dlouhá léta úvěruje své nepřátele za hranicemi, krmí Texas i Kansas. Přišel čas využít tyto finanční prostředky k vlastnímu rozvoji.

 

Rusko je v současnosti na 48. místě, pokud jde o stav dopravní infrastruktury. V kvalitě letecké a lodní přepravy je na 87., respektive na 82. místě. Pro naši velkou zemi je to ubohost. Tam patří investice! Je nutné okamžitě podpořit regiony. Z 85 regionů pouze 10 přispívá do státního rozpočtu. Ostatní jsou zadlužené. Celkový deficit jejich rozpočtů představuje 2,5 bilionů Rublů. V 55ti subjektech federace státní dluh převyšuje polovinu potvrzených příjmů. Tyto subjekty nejsou schopny plnit své sociální závazky. Musíme pomoci regionům, aby mohly s nadějemi hledět do budoucnosti a dále se rozvíjet.

KS RF podporuje záměnu komerčních úvěrů dotacemi a subvencemi ze státního rozpočtu.

 

6. Kontrola cen a tarifů potřebuje rychlou změnu

 

V roce 2015 se zvýšily ceny potravin o více než 20 %. Reálné příjmy obyvatelstva se při tom výrazně snížily. V životní úrovni se Rusko ocitlo na 91. místě na světě. Na stejném místě jsou Laos a Guatemala. Takto dále žít nelze! Takové řízení je z ekonomického hlediska zločinné!

Stát musí kontrolovat ceny základních potravin, paliv a léků. Výdaje na bydlení nesmí převyšovat 10 % příjmů rodin. Vláda je povinna kontrolovat ceny elektřiny, benzinu, nafty a veřejné dopravy. To jsou nejvýznamnější faktory ekonomického rozvoje a sociálního blahobytu občanů.

 

7. Daně: Spravedlnost a účinnost

 

V Rusku byl vytvořen zrůdný daňový systém. Slouží zbohatlíkům a zlodějské byrokracii.

Navrhujeme postupnou likvidaci daně z přidané hodnoty, která vede ke zdražování domácích výrobků, zbavuje je konkurenceschopnosti a prohlubuje inflaci. Není náhodou, že DPH nebyla v SSSR a není ani v USA.

V posledních letech se několikanásobně zvýšila daň z vlastnictví, zemědělská daň z hodnoty pozemků a je zaváděn mýtný systém „Platon“. Tato opatření bolestně postihují občany, malé podnikání a zemědělství. Tyto výběry peněz je potřeba ihned odstranit.

Je pravdou, že zrušené výběry daní jsou ztrátou pro státní rozpočet. Existuje však dost možností k jejich náhradě.

Země potřebuje zavedení progresivní daně z příjmů fyzických osob. Taková daň účinně působí v USA. ČLR, SRN, Francii, Švédsku a mnoha dalších státech světa.

Zbohatlíci v Rusku ji měli platit již dávno.

 

Daně pro chudé snížíme a pro ty nejchudší zrušíme úplně. Taková opatření jsou nejen spravedlivá, ale přispějí do státního rozpočtu čtyřmi biliony Rublů.

 

Zvláštní sférou je produkce a prodej alkoholu

 

Je nevyhnutelné zavedení státního monopolu, což umožní přispět do státního rozpočtu dalšími třemi biliony Rublů, nehledě na to, že zabrání otravě tisíců občanů. V zemi tak vznikne rozpočet rozvoje a nikoli pouhého přežívání.

 

 

8. Lidé – hlavní bohatství země

 

Vláda cynicky nedodržuje ústavu, podle které je Ruská federace sociálním státem. Země se nebezpečně rozdělila. 10 % obyvatelstva ovládá 90 % národního bohatství. Výsledkem je, že bohatí dále bohatnou a chudí jen tak tak přežívají. Probíhá útok na jejich pracovní a důchodová práva, na školství a zdravotní zabezpečení.

Národně-patriotické síly obnoví spravedlnost. Ukončíme likvidační „optimalizaci“ sociální sféry. Bude zaručena dostupnost a vysoká kvalita středního i vysokoškolského vzdělávání. Obrodíme systém technického vzdělávání, vrátíme prestiž technickým a pedagogickým vysokým školám.

 

Okamžitě bude přijat zákon o „dětech války“. Lidé, kteří byli Hitlerem zbavení dětství, mají plné právo na zvláštní status, doplňkové penze, nárok na bezplatnou veřejnou dopravu ve městech a na předměstích a každoroční lékařské prohlídky.

Ve velké, bohaté zemi s chladným klimatem je právo na obydlí právem na normální život. Vláda musí odpovídat za výstavbu sociálního bydlení a stav bytové infrastruktury.

Nemorální poplatky nájemníků za generální opravy bytů a domů budou zrušeny.

 

Vláda musí zvýšit životní úroveň obyvatelstva. KS RF navrhuje zakázat zákonem přijímání rozhodnutí prohlubujících sociální nerovnost. 7 % HDP půjde na vědu, školství a zdravotnictví. Mládeži zaručujeme první pracovní místo a jiné formy podpory.

 

Zvláštní pozornost budeme věnovat dětem, matkám, invalidům a starým lidem. Potřebné návrhy zákonů máme připraveny.

 

9. Silný stát – bezpečný život

 

V programu pro minulé parlamentní volby trvala KS RF na realizaci nové zahraniční politiky.

V současnosti bylo v této oblasti dosaženo mnohé. Ale stále silnější kruh vojenských základen NATO, obkličuje Rusko. Proti Rusku jsou přijímány stále tvrdší sankce a zvyšuje se pronásledování našich spoluobčanů.

Požadovali jsme upevňování obranyschopnosti Ruska a ukončení pogromu v ozbrojených silách, který organizoval ministr obrany Serďukov. Vláda přijala řadu opatření, vyměnila ministra obrany, ale vzala ho pod svou ochranu.

Volali jsme po urychlení sbližování Ruska s Běloruskem, Ukrajinou a Kazachstánem. Od 1. 1. 2015 začal pracovat „Euroasijský ekonomický svaz“.

 

Chyba ruské vlády pomohla banderovcům ovládnout Kyjev. Rusko potřebuje mocnou profesionální vládu národní důvěry, která upevní národní bezpečnost, postavení země na světové scéně a zaručí její suverenitu. Bojová pohotovost ozbrojených sil a autorita vojenské služby musí být podstatně zvýšeny.

 

Zvláštní pozornost zasluhuje informačně-technologická bezpečnost. Je nezbytné sbližování bratrských národů SSSR, rozšíření kulturního programu a ochrana našich spoluobčanů v zahraničí.

 

Stát musí sloužit lidu. Je důležité zvýšit účinnost řízení: podpořit představitelé lidových samospráv, zvýšit kontrolu činnosti byrokracie, zavést mechanismus odvolávání poslanců, kteří neplní předvolební sliby. Musí fungovat volby soudců, členů Rady federace a vedoucích místních správ.

 

Korupce a kriminalita – hrozba bezpečnosti země a jejich občanů. KS RF prosazuje rozhodná opatření k jejich likvidaci. Ti, kdo jsou odsouzení za velké hospodářské přestupky, musí nejen sedět ve vězení, ale musí jim být zabaven i jejich majetek

 

10. Země vysoké kultury

 

Mnohonárodnostní kultura národů Ruska je základem jeho duchovní obrody, je to jeho hrdost a historická pýcha.

Skutečně lidová vláda nepovolí kazit duši lidu antisovětismem, nacionalismem a rusofobií.

 

Uchrání občany před nemravností, vulgaritou a cynismem. Musí být vytvořeny podmínky, ve kterých udržovat a zvětšovat kulturní vymoženosti budou moci spisovatelé, skladatelé, režiséři filmů, vysoké školy a státní masmédia.

 

Vláda bude povinna věnovat pozornost muzeím, divadlům, galeriím, filharmoniím, kulturním domům, knihovnám a archivům. Učiníme vše proto, aby ruský venkov přestal být kulturním ghetem.

 

Duchovně-mravní zdraví národa musí být spojeno s jeho fyzickým rozvojem. Zvláštní pozornost bude věnována dětské a mládežnické tvorbě, tělovýchově a sportu. Všestranná pozornost bude věnována talentům Ruska.

 

Takových je tedy deset sloupů našeho plánu renesance Ruska. V programu KS RF jsou čtyři hlavní přednosti:

 

1.         KS RF prosazuje zájmy lidových mas a zaručuje růst sociální spravedlnosti.

2.         Vyvádí Rusko z krize a zajišťuje jeho suverenitu.

3.         Plán je absolutně realistický a označuje zdroje financování.

4.         Program je možné rychle realizovat, protože potřebné návrhy zákonů jsou již rozpracované.

 

Strana pracujícího lidu

 

Protikrizový program KS RF není pouze souborem přitažlivých, ale neodpovědných slibů.

Strategie rozvoje Ruska, kterou předkládáme, je pečlivě ověřena.

 

5. 3. 2016 proběhla „Všeruská rada pracovních kolektivů“. Představitelé průmyslových a zemědělských podniků z celého Ruska hovořili o tom nejpodstatnějším: o likvidaci výroby, zvůlí byrokratů a praxi kolektivního boje. Důvodem k optimismu byla vystoupení vedoucích lidových podniků.

26. 3. 2016 jsme na plenárním zasedání ÚV KS RF vyhodnotili plnění úkolů strany v otázkách podpory lidových podniků. Byla vypracována konkrétní opatření k ochraně těchto unikátních hospodářství – důležitých zárodků nadcházející obnovy země.

 

21. 5. 2016 jsme provedli v Ufě fórum „Přátelství a bratrství národů – základ obrození Ruska“. Na fórum přijeli delegáti ze všech republik a mnoha jiných regionů země. Za účasti vědců, politiků, kulturních pracovníků jsme ukázali hlavní cestu řešení národnostní otázky v Rusku.

 

Pouze obnovení socialistického státu zbaví naši zemi kapitalistického vykořisťování a umožní družnou spolupráci ve prospěch vlastní rodiny a milované vlasti.

 

Problému mobilizace vlasteneckých sil byl věnován 2. Všeruský sjezd komunistických poslanců a přívrženců strany, který se konal 28. 5. 2016. Zúčastnilo se ho 750 delegátů a hostů z 85 subjektů federace. Sjezd potvrdil „Závazky k ruským občanům“ a přijal výzvu „Za otevřené a čestné volby“!

 

Vývoj situace v posledním období potvrdil jednotu stranických řad a aktuálnost našich návrhů. KS RF vstoupila sebevědomě do volební kampaně. Volby lidových poslanců představují politický boj, na který musíme být všestranně připraveni. Nárůst nových sil zvyšuje naše možnosti. Na počest 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce vstoupilo do strany 20 tisíc nových členů. V našich řadách je stále více dělníků a reprezentantů mládeže.

V roce 2014 se ke KS RF připojily organizace z Krymu a Sevastopolu, které se okamžitě zapojily do práce k dosažení společných cílů. Usilovně pokračujeme v přípravě a vysílání do funkcí na odpovědná místa vzdělaných a energických komunistů, kteří prokázali věrnost programu KS RF.

 

Strana usilovně realizuje zásadu: vyzývat mladé členy strany, aby v sobě pěstovali kvality přesvědčených, všestranně rozvinutých politických bojovníků. Plnění této klíčové úlohy se věnuje „Středisko politického školení ÚV KS RF“. Absolventi jsou často zařazováni na nové, odpovědné funkce. Strana rozšiřuje počet svých spojenců a přívrženců.

 

Velkou pozornost věnuje strana práci Leninského Komsomolu. LKSM usiluje o zvyšování svého vlivu na studující a pracující mládež. Všeruská komsomolská akce „Prapor našeho vítězství“ umožnila realizovat ve školách po celém Rusku více než 14 tisíc přednášek.

 

Udělali jsme dobře, že jsme na oficiálních stránkách ÚV KS RF zavedli elektronickou přílohu „Přívrženci“ (Storonniki). Od jejího založení se přihlásilo ke spolupráci s komunisty 13 tisíc lidí.

 

Naše strana vždy říkala lidem pravdu. Straně je možné věřit. Potvrdila to svou prací. K obraně zájmů pracujícího lidu aktivně využíváme parlamentní boj a účast ve volebních kampaních na všech úrovních. Nyní máme ve Státní Dumě 92 poslanců. Strana má své představitele v 79 zákonodárných orgánech regionů Ruské federace. Jde celkem o 417 poslanců. V místních samosprávách pracuje téměř 10 tisíc komunistů.

 

Komunističtí poslanci čelí poslušné většině, která pouze razítkuje protilidové návrhy zákonů. Blokováním mnoha komunistických iniciativ strana „Jednotné Rusko“ dokazuje, že je i nadále ochotna podporovat likvidační kurs ruské vlády ve prospěch oligarchického kapitalismu. Příští volby jsou nejvhodnějším obdobím k odkrytí podstat aktivit našich oponentů, rozbíječských výsledků jejich politiky. Čestná práce našich soudruhů ve Státní Dumě je opravňuje k získání nového mandátu národní důvěry.

Naše strana je věrná zásadám mezinárodní solidarity a přátelství mezi národy. Děláme vše pro upevnění vlivu levice a demokratických sil na mezinárodní situaci.KS RF působí aktivně ve „Svazu komunistických stran – KSSS.

 

KS RF aktivně čelí silám agrese, vystupuje jako součást světového antifašistického hnutí. To potvrdila i naše pomoc obyvatelstvu Doněcké a Luganské lidové republiky. KS RF vyslala celkem 55 konvojů s humanitární pomocí. V tomto roce KS RF zajistí léčení a odpočinek pro 1500 dětí z Donbasu.

 

 

 

Jsme v právu! Můžeme!

 

Vážení účastnící sjezdu! Představujete mnohatisícovou armádu komunistů a přívrženců sociální spravedlnosti. Tato armáda bojuje čestně a obětavě za práva a blahobyt lidu. Na naší straně jsou miliony a miliony spoluobčanů, kteří vidí, v čem spočívá podstata ruských problémů. Stále více chápou, jak tyto problémy mohou být řešeny. Stále přesněji poznávají, o kterou politickou sílu se mohou opírat.

Růst autority KS RF potvrzuje i objektivní sociologie. Podpora KS RF se v mnoha regionech zvýšila až dvojnásobně. Poměr nálad voličů se však mění. Naším úkolem je podporovat tento vývoj.

Před námi je ještě hodně práce. Mnozí občané jsou ještě v zajetí předsudků a bludů. Mnozí z těch lidí, kteří ztratili naději na změnu situace k lepšímu, jsou volbami rozčarováni. Tyto lidi musíme oslovit, musí slyšet naše argumenty! Musíme je přesvědčit o naší pravdě o dosažitelnosti našich cílů.

 

S „Deseti kroky“ protikrizového programu KS RF musíme seznámit všechny voliče. V zemi nemůže zůstat ani jedna vesnice, ulice nebo městská čtvrt, kam by nepronikla naše agitace.

 

Naší povinností je ochránit volební hlasy před zloději a falsifikátory.

V posledních volbách se ukázalo, že mnozí činovníci pro to, aby si zachovali svá privilegia a moc, jsou ochotni se dopustit jakéhokoli podvodu a zločinu. Nesmíme se nechat obelstít sliby o čestném průběhu voleb. Taková ujišťování jsme již slyšeli nejednou.

 

Bdělost a ještě jednou bdělost!

Musíme zakrýt všechny skuliny a právní mezery, které využívají mistři machinace. Naši soudruzi musí být přítomni ve všech volebních obvodech. Jako vzduch je potřebné alternativní sčítání hlasů. Boj lidových mas za čestné volby získává osudový charakter.

 

Celkový přehled úkolů tohoto momentu:

1.         Rozvinout co nejrozsáhlejší propagandu programu KS RF „Deset kroků k důstojnému životu“. Učinit z něj základ předvolebních programů pro regionální a místní volby.

2.         Sladit plynulou a nepřetržitou činnost všech volebních štábů.

3.         Nepřetržitě realizovat aktivní agitační kampaň a zajistit její zvyšování až do 17. září.

4.         K agitaci přistupovat tvůrčím způsobem. Nevynechávat ani jednu formu propagandy.

5.         Vyslat na všechny volební obvody pozorovatele z KS RF, ochránit každý získaný hlas, dosáhnout čestného sečtení hlasů.

 

Při práci s lidmi nelze ani na minutu zapomínat, že jsme stranou lidu, stranou vítězů. Sjednocuje nás společný cíl: blahobyt pracujících a obrození země.

 

Za námi stojí velcí synové a dcery sovětské vlasti. Lenin, Stalin, Žukov, Rokossovskij, Šolochov, Tvardoskij, Zoja Kosmoděmjanskaja, Alexandr Matrosov, Sergej Koroljov a Jurij Gagarin.

 

Boj již začal. Probíhá ve všech oblastech, městech a vesnicích. Pokud budeme pracovat jako jeden dokonalý organismus, dosáhneme výsledku, který nám umožní podívat se bez ostychu lidu do očí.

Před námi stojí těžká zkouška. My komunisté ji však vydržíme. K tomu má strana své přesvědčení o správnosti své práce, program změn a pevné mužstvo profesionálů. Jsme připraveni vzít na sebe odpovědnost za obrodu naší milované a jediné vlasti!

 

Pouze vpřed! Pouze k vítězství!

 

Pracujeme společně a usilovně pro budoucnost země!

 

Jsme v právu! Můžeme! Zvítězíme!

 

(Zkráceno)

 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM