Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na první pololetí 2017

6. 2. 2017 - 25. 3. 2017

Termíny jednání stranických orgánů v I. pololetí 2017

 

7. schůze  VV ÚV KSČM -  6. 1. 2017

8. schůze VV ÚV KSČM  - 10. 2. 2017

9. schůze VV ÚV KSČM  - 10. 3. 2017

6.  zasedání ÚV KSČM   25. 3. 2017

10. schůze VV ÚV KSČM  -  7. 4. 2017

7. zasedání ÚV KSČM -    22.4.2017 

11. schůze VV ÚV KSČM - 12. 5. 2017            

12. schůze VV ÚV KSČM - 2. 6.  2017

8. zasedání ÚV KSČM    - 24. 6. 2017 

13. schůze VV ÚV KSČM - 14. 7. 2017