Komentáře

15. 12. 2017

Opět mne uvedl v úžas publikovaný další názor na současný stav tzv. politické kultury, který je zcela v rozporu s principy právního státu. Žel nebyl ojedinělý, nebudu proto jmenovat ani autora ani médium, protože to není pro věc samou podstatné. Názor, resp.

14. 12. 2017

Policie ČR vedle personální nedostatečnosti nedisponuje potřebným materiálně-technickým vybavením pro efektivní boj proti novým bezpečnostním hrozbám. Technické a technologické vybavení je početně nedostatečné, morálně a fyzicky zastaralé.

14. 12. 2017

Nejen lávka v Praze přestala po pádu sloužit lidem. Středočeský Nymburk uzavřel lávku stejné konstrukce preventivně. Lidé se logicky bojí a dohadují, kde obdobné konstrukce jsou a jak dalece je ohrožují. Vedou se laické i odborné diskuse na toto téma.

13. 12. 2017

Někteří lidé se domnívají, že se ve Sněmovně přesunujeme před 17. listopad 1989. Rozhodovat totiž budeme o vedení komise pro dohled nad činností Generální inspekce bezpečnostních sborů. Klub KSČM je jednoznačně pro, aby v čele této komise usedl Zdeněk Ondráček. Proč právě on? 

13. 12. 2017

Za účasti České republiky vzniká v těchto dnech nová vojenská struktura Evropské unie pod názvem Permanent Structured Cooperation (PESCO).

Jaromír Kohlíček
13. 12. 2017

Možná jen málokdo dnes ví, v jakém množství migrovali na konci 19. století naši předkové, spolu s Poláky a Rumuny, do severní Francie, za prací v dolech a ocelárnách.

12. 12. 2017

Přání potravinové soběstačnosti dlouhodobě prosazujeme. Jsme si vědomi, že i částečná potravinová soběstačnost může zajistit lepší kvalitu potravin. Objevuje se velké množství testů, které hovoří o špatné kvalitě potravinářských produktů.

11. 12. 2017

Rozhovor se senátorem Jaroslavem Doubravou. »Ruska se bojí ti, kteří to mají v popisu práce jako profesionální eurohujeři. A pár podivínů, jako je u nás třeba Štětina nebo Bublan. Obyčejné lidi zajímají jejich obyčejné starosti«.

Jiří Dolejš
11. 12. 2017

Státní rozpočet na další rok Sněmovna nejspíš projedná do Vánoc. Jak dokáže využít příznivých ekonomických podmínek, které poslední roky panují?

7. 12. 2017

V pondělí jsem se vrátil z velké konference politických stran na nejvyšší úrovni, kterou organizoval ÚV KS Číny.

Armáda EU
7. 12. 2017

Evropská snaha o sjednocení mnoha národů různých kultur s velkými historickými zátěžemi v rámci Evropské unie vyvolává i otázku reálnosti vzniku Evropské armády, lépe řečeno armády Evropské unie.

6. 12. 2017

V minulých týdnech jsme mohli v médiích zaznamenat zprávu, že firma Kapsch, která je od roku 2007 dodavatelem a provozovatelem mýtného systému tvrdí, že Ministerstvo dopravy ČR vypsalo soutěž o tendr na Mýtný systém v ČR z mnoha důvodů špatně.

6. 12. 2017

Kandidát na ministra zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO 2011 není sice ani lékařem ani manažerem či ekonomem a nemá zkušenosti, ale zato pozorně vnímá, o čem jeho šéf A. Babiš sní, když náhodou spí.

5. 12. 2017

O uplynulém víkendu proběhl v Hannoveru další sjezd strany Alternativa pro Německo (AfD). Kritičtí pozorovatelé se více než méně shodli v tom, že s každým dalším sjezdem AfD od jejího vzniku v roce 2013 je posilován proces její radikalizace.

5. 12. 2017

Tradici lze chápat jako kulturní dědictví, které je předáváno z generace na generaci. A tak v předvečer svátku sv. Mikuláše, ochránce nespravedlivě obviněných, obchází Mikuláš spolu s anděly a čerty domácnosti s dětmi.

5. 12. 2017

Klesá nezaměstnanost, je však třeba vnímat, že ne ve všech regionech je dostatek pracovních míst. Vše má navíc i svou druhou stránku. Požadováni jsou mladí pracovníci s určitým druhem vyučení či vzdělání.

5. 12. 2017

Průzkumy veřejného mínění vyslaly jasný signál. Většina si přeje vládu ANO, tolerovanou SPD a KSČM.  Pravdoláska je vzteky bez sebe. Láduje pod kotle demagogie. Ty, komu bije srdce napravo, děsí ohrožením demokracie.

4. 12. 2017

V Poslanecké sněmovně existuje více méně shoda na tom, že by měl být řádně, ale i rychle projednán vládní návrh Státního rozpočtu na rok 2018. Totéž bude úkolem Rozpočtového výboru v příštích několika týdnech.

4. 12. 2017

S nástupem pravice v čele s ANO do poslanecké sněmovny se čím dál častěji hovoří o způsobech, jak zvýšit prý nízkou spoluúčast pacientů v České republice. Kromě návratu poplatků třeba za „hotelové služby“ v nemocnicích se navrhuje i tzv.

1. 12. 2017

Konečně se i v širším politickém prostředí začalo vážně hovořit o nezbytnosti zvýšení nízkých důchodů. Zavedení minimálního, nebo garantovaného důchodu se zřejmě objeví i v programovaném prohlášení nové Vlády ČR.

30. 11. 2017

Tak nám v Poslanecké sněmovně vznikne nový výbor. Bude se jmenovat výbor pro digitalizaci státní správy. S nápadem přišli Piráti, kteří chtějí zavést úplnou elektronizaci státní správy a to co nejrychleji.

30. 11. 2017

I když naše ekonomika v rámci zveřejňovaných čísel roste, je třeba vnímat i to, že se jedná o komplexní výsledky. Rozdíly v jednotlivých krajích jsou a budou.

29. 11. 2017

Minulý týden se konalo v Bruselu vrcholné setkání projektu Východní partnerství; tedy projektu EU, který byl reálně zahájen v roce 2009 s cílem posílit vztahy EU s šesti státy bývalého Sovětského svazu (Arménií, Ázerbájdž&a

29. 11. 2017

Byť se říká, že slibem nezarmoutíš a že slíbit se dá všechno, většina počátků ve společenství lidí začíná nějakým slibem. Jak vážně jej dotyčný v danou chvíli myslí, neví většinou ani on sám.

29. 11. 2017

Ve volbách do Poslanecké sněmovny tentokráte s výraznou převahou zvítězila pravice. Z mnoha důvodů se ovšem strany pravice nebyly zatím schopny dohodnout na vytvoření vládní koalice.

Stránky