15. Mateřská škola v popředí zájmu poslankyně Aleny Nohavové

24. 5. 2015

V rámci svého poslaneckého dne jsem navštívila 14. května 15. mateřskou školu v Písku. Spolu s vedoucí učitelkou Jarmilou Svobodovou jsme diskutovali o úrovni vzdělávacího programu, jeho vhodnost a také o materiálním a finančním zabezpečení. Ve vzájemné diskusi jsem měla možnost ověřit si praktický dopad některých zákonodárných novel.

Samotná budova mateřské školy je po opravě a rekonstrukci. Nachází se v klidném prostředí zahrádek okolních domů a má k dispozici svojí velkou zahradu. Ta je vybavena herními prvky, multifunkční plochou a sprchovištěm. Škola disponuje vlastní saunou a vlastní školní kuchyní, která zajišťuje pro děti celodenní stravování s prvky zdravé výživy a pitný režim. 

Velmi dobrým dojmem působí nejen vzorná úroveň přípravy paní učitelek, ale i využívání moderních didaktických pomůcek - např. interaktivní tabule. Děti mají didaktické pomůcky rády, využívají je a často jim také slouží ke zdravé soutěživosti mezi sebou. Velikou výhodou je možnost logopedické péče, kroužků na přípravu dětí na ZŠ – Předškoláčka a Figurkové školičky, možnosti výuky základů anglického jazyka a množství dalších aktivit k rozvoji dětí jako jsou návštěvy muzea, knihovny, různě zaměřené výlety a vzdělávací pořady, besedy apod. 

Vysoce je dětmi a rodiči oceňováno využívání sauny a ochlazovací místnosti, možnost plavání, návštěvy solné jeskyně, preventivních a ozdravných pobytů v přírodě atd. Jak sami rodiče uznávají, v porovnání s ostatními má tato mateřská škola daleko nižší nemocnost dětí. Vzorná péče o děti byla mimo jiné oceněna 1. místem v žebříčku nejlépe hodnocených mateřských škol v rámci Jihočeského kraje i v rámci České republiky v roce 2014. Zdá se, že pro přirozenou výchovu a vzdělávání našich nejmenších jsou vytvořeny dobré podmínky a aktuální potřeba legislativních úprav není na pořadu dne. 

Jisté posouzení a pozornost by však zasluhovala oblast finančního a materiálního zabezpečení. Materiální zázemí je na odpovídající úrovni, ale vždy by to chtělo pro jeho vylepšení a opravy o nějaké to procentíčko z přiděleného rozpočtu navíc. Možná někdo řekne "všeho s mírou, mohlo by stačit méně, šetřete a pak si vystačíte", zaznělo také v rozhovoru. Rodiče každoročně školce přispívají na toaletní potřeby, na hračky, vybavení a pomůcky. Myslím si, že omezení péče o děti by rodiče nepřijali. Proto se peněz občas nedostává a to i při dobré vůli ZŠ E. Beneše, pod kterou mateřská škola patří. Proto se mateřská škola snaží využívat také sponzorských darů a výpomocí, bez kterých se zatím neobejde. Uvedu jen některé příklady. Nebýt finančních příspěvků rodičů, tak děti mnohdy nemají čím a na co kreslit. Rodiče a drobní sponzoři, které paní učitelky oslovily, pomohli v první fázi s vybavením zahrady. Sponzor částečně pomohl i s úpravou nevyužívaného pískoviště na zahradní altán pro děti. Pro racionalitu a rychlost rozhodování by stálo za úvahu zvážit obnovení samostatné právní subjektivity mateřských škol, jak z rozhovoru také vyplynulo. 

Diskutovaná byla také všude přítomná a rostoucí byrokratická zátěž. To není poznatek jen z této návštěvy, to jsou poznatky z návštěv všech domovů mládeže, základních a mateřských škol, které jsem navštívila. Jak to vedoucí učitelka paní Svobodová řeší? "Na úkor dětí to v pracovní době nemohu a nedělám. Nezbytnou administrativu dodělávám večer doma" a dále pokračuje. "Nejsem v Písku jediná, myslím, že jde o celospolečenský problém". Čas od času, hlavně v předvolebních kampaních sice zazní sliby na její snížení, ale ty velmi rychle vyšumí. Společnost si musí více věřit a snižování administrativní zátěže začít řešit systémově od zákonodárného procesu.

Autor: 
Alena Nohavová, poslankyně PS PČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM