Černý: Migranti

28. 8. 2015

Počty běženců se nikterak nesnižují. Zpráva o tom, že v nákladním voze na východě Rakouska, podle tamního ministerstva vnitra, zemřelo přes 70 lidí, je děsivá. V tomto nepomohou v žádném případě modlitby v kostelích, jak rakouská strana oznámila. Je třeba bezpodmínečně a urychleně tuto dnes už téměř bezvýchodnou situaci řešit.

Stále více se totiž objevují převaděči, kteří zřejmě dostanou předem zaplaceno, a dospělý člověk či děti je vůbec nezajímají. Oprostěme se tedy od přízemních nenávistí a apelujme na naši vládu, aby k řešení tohoto, v moderní době největšího exodu, vyzvala všechny evropské země i světové velmoci ke spolupráci a hledání řešení. Jinak totiž začneme počítat mrtvé v tisících. 

Jedná se o zcela jinou mentalitu lidí, kteří z původních zemí utíkají, nežli známe. Samozřejmě jako mnozí, cítím i já obavy, co při tomto velikém kvantu migrantů může následovat. Přesto mám za to, že vydělávat na lidském neštěstí je tím největším zločinem, který v dnešní době existuje. 

Mnozí z utečenců pochází ze zemí, kde zuří válka, mnozí utíkají z ekonomických důvodů. V žádném případě se toto nedá srovnat s odchodem lidí z České republiky v minulosti. Čísla, která jsou dnes zveřejňována o počtu migrantů, jsou nesrovnatelná. 

V poslední době se mezi uprchlíky objevuje velký počet žen a dětí. Všichni mají právo na spokojený život, tak jako my, a ne při cestě za nadějí najít smrt.

Autor: 
Dr. Alexander Černý, poslanec Parlamentu ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM