Dukovany a jejich dostavba

23. 7. 2020

Vládou byl schválen záměr dostavby a financování nového bloku Dukovan. Do provozu by tento blok měl být podle informací spuštěn v roce 2036. Uvedení nového bloku elektrárny zajistí pro odběratele podstatné snížení cen a tím i konečný spotřebitel získá značné úspory při platbách za elektřinu. Lidé i firmy tento krok vítají s povděkem. Navíc dojde i v průběhu výstavby k navýšení pracovních příležitostí. Tento stav bude pozitivní i pro oblast jižní Moravy, specificky pro Moravský Krumlov a okolí, vzhledem k tomu, že již dnes elektrárna lidi zaměstnává. Dukovanská elektrárna vytváří dlouhodobě jistotu pracovních míst a také se po celou dobu své existence snaží pomáhat okolním obcím. KSČM i já osobně tuto plánovanou investici, která sníží se vší pravděpodobností cenu elektrické energie, podporujeme. Kritéria pro výběr dodavatele musí být přísná, aby zajistila bezpečnost stavby i dalšího provozu. Výroba energie z jádra bude bezesporu přínosem i pro životní prostředí, vždyť odchod od uhlí nelze ničím jiným efektivně nahradit. Pokud o této dostavbě diskutujeme s lidmi, ve většině případů s ní souhlasí. Věří, že i pro ně bude krokem, který jim přinese určité výhody. Jsem rád, že podpora jaderné energie je i jedním z výrazných bodů našeho volebního programu.

Autor: 
Pavel Kováčik, předseda Poslaneckého klubu KSČM