F. Zachariaš: Ani zákon není všemocný

25. 6. 2015

V současné době se čím dál víc jeví problémem soužití generací. Hovoří se mnohdy i o velkých neshodách mladých se seniory. Velmi se mi však nelíbí osočování mladé generace ve vztahu k jejich chování, že se jedná o generaci, která byla vychována v honbě za mamonem a neuznávání žádných kulturních a společenských hodnot. Žádný zákon nemůže nařídit úctu a lásku ať už k rodičům či prarodičům.

Jižní Morava je překrásný kraj a já zde znám spoustu rodin, které žijí pohromadě a dokonce dokážou pomoci svým sousedům. Zákon totiž nemůže nařídit, aby děti milovaly své rodiče a rodiče milovali své děti. Problém toho, jak se budeme k sobě chovat, je problémem celosvětovým. Je však pravdou, že fungující rodina je základem každého státu. A proto si važme svých rodičů a prarodičů, vnímejme jejich rady, ke kterým dospěli v průběhu let. A my sami se snažme uspořádat svůj život tak, abychom si našli chvilku sednout si ke stolu s těmi, kteří nás učili prvním krůčkům. 

Na chvíli vypněme moderní techniku a snažme se vzájemně si říct, co k sobě vlastně cítíme. Úcta ke stáří není možná tehdy, jestliže k sobě nenajdeme cestu a naopak, rodiče by měli mít čas na své děti, protože nejen materiální zajištění rodiny je to, co dítě potřebuje. A tak si myslím, že letní večery strávené třeba u opékání špekáčků se sklenkou dobrého moravského vína jsou tou nejlepší léčbou na často chladné vztahy, které dnešní uspěchaná doba často do rodiny zanese.

Autor: 
Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM