F. Zachariaš: Buďme sdílnější

9. 6. 2015

Příští rok nás čekají krajské a v části obvodů i senátní volby. Mnohdy se zlobíme, že KSČM nemá dostatečný prostor v médiích. Sáhněme si však sami do svědomí.

Na obcích i městech máme řadu představitelů, kteří jsou velmi pracovití, a často i nad rámec pracovních povinností se snaží pomáhat lidem, kteří se na ně obrací. Ve většině případů to nepovažují za nic mimořádného a berou to jako samozřejmost snažit se zlepšit život těm, kteří to potřebují.

Také Haló noviny by zajisté uvítaly větší množství informací pro své čtenáře. I když se redaktoři snaží sebevíc, nemohou zachytit všechny události, které jsou v obcích a městech docela podstatné. A proto nejen kvůli volbám, jež nás čekají v příštím roce, ale především proto, abychom informovali veřejnost o všem, čeho představitelé naší strany v obcích a městech dosáhli, abychom byli lidem schopni říct, že beze zbytku plní závazky ze svých volebních programů, se velmi přimlouvám, abyste informovali o své práci a to i tehdy, když to, co jste vykonali, považujete za běžnou věc.

Každý z nás se po celý život učí a jak se říká, příklady táhnou, a to nehovořím o tom, že se tak stránky Haló novin stanou pestřejší a zajímavější. Vím, že někdy člověk nemá náladu po celodenní práci sepisovat dlouhé statě. Někdy stačí pár vět či fotografie a i to vytvoří obrázek o tom, co všechno dobrého vzniká.

Volebního úspěchu nedocílíme pouze měsíční kampaní. Lidé si pamatují, co pro ně konkrétní představitel KSČM udělal, a právě proto bychom se měli snažit, aby se o nás lidé dověděli prostřednictvím médií co nejvíce. Proto nebrečme nad rozlitým mlékem, nestěžujme si, že se o nás nepíše, protože redaktoři rozhodně nemají schopnost jasnovidců.

Pokud je nebudeme informovat, nemůžeme jim ani vyčítat, že o nás nepíší. 

Autor: 
Filip Zachariaš, předseda OV Vyškov
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM