F. Zachariaš: Exodus, jenž nemá obdoby

8. 9. 2015

Se zájmem jsem si přečetl o iniciativě, která má zajistit vždy jedné rodině uprchlíků ubytování v některé z farností na území České republiky. Rozhodně je dobře, že lidé ze Sýrie, pokud budou chtít zůstat, mají tuto možnost. Velmi bych se však přimlouval za koncepční řešení tohoto problému, kdy se jedná o největší exodus v novodobých dějinách naší historie.

Uprchlická krize má mezinárodní rozměr a takovýto rozměr, včetně zainteresování velmocí, by měl mít i její řešení. 

Azylová politika Evropské unie má velké nedostatky a je třeba projednat konkrétní kroky nápravy a urychleně je uvést v život. Neřešení tohoto problému nahrává nacionalistickým a xenofobním silám, a proto je nutné, aby se všichni, kteří mají vliv na řešení tohoto problému, oprostili od vlastní touhy zviditelnit se a zasedli ke kulatému stolu a začali vážně jednat o opatřeních, která pomohou tuto situaci řešit nejen v zemích Evropské unie, ale především v místech, odkud imigranti přicházejí. Jde nejen o řešení bezpečnosti v těchto zemích, ale i posílení humanitární pomoci a v neposlední řadě o změnu azylové politiky Evropské unie.

Autor: 
Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM