F. Zachariaš: Varujme se násilí

19. 8. 2015

Žijeme v době, kdy stoupá agresivita a nejinak je tomu i v naší republice. V Brně je od roku 1998 otevřena první česká mešita. Žije tam dlouhodobě několik set muslimů a nikdy nebyly žádné větší problémy. S přílivem migrantů se lidé čím dál více hlasitě vyjadřují k tomuto exodu, který v České republice vyvolává mohutné diskuse.

Ozývají se protimuslimské hlasy, a to z několika důvodů, je to strach z neznáma, příliv uprchlíků, se kterými si naše vláda prakticky neví rady, a obava z možného islamistického terorismu. Přesto však mám za to, že vytloukání oken u mešit, kostelů a modliteben není řešením. Násilí vyvolává jen další násilí, a to opravdu v naší, až dosud poklidné republice, nepotřebujeme. 

Apelujme silně na vládu České republiky a jejím prostřednictvím na Evropu a světové velmoci, aby se právě ony podílely na řešení tohoto problému, který rozhodně nezavinila naše republika ani její občané. Amerika sama o sobě rozpoutala nepočítaně válečných konfliktů a je zodpovědná i za exodus těchto lidí. A právě proto je třeba, aby byla přinucena zapojit se do řešení této největší světové migrační vlny. Rozhodně však není možné, aby naše republika pouze kývala na nařízení Evropské unie, a zcela souhlasím s nutností chránit naše hranice.

Autor: 
Filip Zachariaš, předseda OV KSČM Vyškov
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM