G. Hubáčková: Zamezme úrazům dětí v silničním provozu

3. 9. 2015

BESIP představil novou kampaň zaměřenou na děti pod názvem „Děláš to taky“. Začátek školního roku zvyšuje počet úrazů dětí zvláště ve vztahu k motorovým vozidlům. Prázdniny, které dětem i rodičům umožnily trávit volné dny v přírodě, zachovaly v malých školácích spoustu rozvernosti a nepozornosti.

Starší děti se vrátily ke školnímu životu a ty malé v prvních třídách si musí na školu a její pravidla teprve zvyknout. A s tím je pro ně spojena i cesta do školy

V kampani, která ve svých klipech děti učí správnému chování ve vztahu k dopravnímu provozu, samy děti hrají hlavní role. Na začátku školního roku se právě děti stávají nejčastějšími oběťmi dopravních nehod. Myslím, že je nutné si uvědomit, že spolupráce rodičů a školy může tato čísla snížit. 

Je velmi důležité, abychom se dětem v rámci správných pravidel, které je mají provázet v rámci samostatné cesty do školy, kroužků či za kamarády, věnovali nejen doma, ale i ve škole. Právě tato kampaň BESIPu je jedním z vítaných kroků, jak děti naučit chování při cestě do školy a ze školy i v rámci volného času, aby nepodceňovaly nebezpečí, jež na ně právě při kontaktu se silničním provozem číhá. Stejně tak jsem ráda, že se do těchto aktivit zapojují i školy, ať už je to účastí dětí na dopravních hřištích či v hodinách, kde jim učitelé demonstrují různé dopravní situace a na dětech je správně odpovědět v rámci jejich řešení. 

Myslím, že právě škola a různé kroužky, kde děti tráví převážnou část dne, jsou velmi dobrým partnerem rodičů při výchově dětí ve vztahu k silničnímu provozu. Možná by nebylo na škodu zamyslet se nad tím, aby právě tato výchova k zodpovědnosti byla zakomponována do některého z předmětů. Pro začínající žáčky je velmi podstatné, aby jejich návyky směřovaly správným směrem.

Autor: 
Gabriela Hubáčková, stínová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy KSČM a poslankyně Parlamentu ČR
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM