I. Pojezný: Životodárná tekutina

12. 7. 2018

Změna klimatu postihla i naši republiku. Vysoké teploty a málo srážek působí vrásky na čele mnoha lidem. Zásoby vody jsou v některých částech republiky minimální. Bohužel se to týká i spodních vod. Prudké lijáky posledních dní způsobily nevratné škody zemědělcům, které nemohou ve většině případů nahradit. Obce řeší nedostatek pitné vody. Množí se zákazy zalévání zahrad a napouštění bazénů. Voda se stává strategickou surovinou, bez které si neumíme představit náš život. Je třeba se vrátit ke zkušenostem našich předků a začít opět využívat vodu dešťovou. Jsou připraveny podpůrné programy, které je možno využít.

Některé aktivity přicházejí poněkud pozdě. Často se zapomíná na nutnost čištění kanalizace, i nutnost opětovného budování tzv. remízků. V současném stavu prudké deště spláchnou z polí ornici a bahno zavalí obydlená území. Škody jsou vysoké. Je nutné využít letité zkušenosti a vrátit se ke způsobu hospodaření, které přírodu neničí. Každý z nás může přispět ke zlepšení zacházení s vodou v domácnostech. Obava z nedostatku vody je reálná. Proto je třeba využít všech prostředků, které pomohou tuto situaci řešit. Život bez vody zaniká a tato životodárná tekutina je a bude nenahraditelná i pro budoucí generace.

Autor: 
Ivo Pojezný, poslanec KSČM Poslanecké sněmovny PČR