I. Strachoň: Pět měsíců před finišem

7. 8. 2015

Posledních pět měsíců zbývá Moravskoslezskému kraji, aby dokončil a profinancoval s evropskými zdroji poslední projekty z programovacího období 2007–2013. Kraj prokázal nejen dlouhodobou připravenost nabídnout strukturálním fondům EU kvalitní projekty k finanční spoluúčasti, ale také projevil svou schopnost uřídit velké množství investičních akcí v limitovaném čase.

Na poslední dvě léta implementace citovaného programovacího období, tedy na rok 2014 a 2015, kraj připravil celkem 123 stavebních projektů s celkovými rozpočtovými náklady přesahujícími pět miliard korun. Za uplynulého půldruhého roku bylo z tohoto počtu již dokončeno 84, v realizaci pro zbytek roku tedy ještě zůstává 39 projektů o rozpočtové hodnotě staveb 1,8 mld. Kč. 

V oblasti dopravní infrastruktury jsou hodnotově i významem nejdůležitější dvě etapy rekonstrukce páteřní komunikace Mariánskohorské ulice v Ostravě a navazující rekonstrukce tří křižovatek na ulici Opavské. Koncem měsíce října letošního roku bude dokončen projekt prodloužené Bílovecké ulice v Ostravě. Díky tomu bude odkloněna nákladní doprava z městského obvodu Svinov. 
V prosinci loňského roku byla veřejnosti slavnostně zpřístupněna nová dopravní kolejová cesta do leteckého terminálu v Mošnově. Pravidelný provoz s cestujícími byl zahájen v polovině dubna t. r. Turisté, kteří využívají Letiště Leoše Janáčka Ostrava, tak mají pohodlnější cestu ke svému leteckému spojení. 

Moravskoslezský kraj pokračuje ve své cestě ke zkvalitňování a zlepšující se dostupnosti zdravotní péče na svém území. Na přelomu července a srpna byly v Opavě a ve Frýdku-Místku zprovozněny dva velké nemocniční pavilony. Nový interní pavilon Slezské nemocnice nabízí ambulance s observačními lůžky pro interní obory, jednotku intenzivní péče a standardní lůžkové stanice. Moderní chirurgický pavilon ve Frýdku-Místku nahradil původní stavbu, která byla zbourána kvůli špatnému statickému stavu v roce 2010, a pacienti byli přestěhováni do jiných budov nemocnice. Do nového pětipatrového pavilonu s pěti chirurgickými sály se přestěhovalo chirurgicko-traumatologické, ortopedické a urologické oddělení. Pacienti, kteří se zde léčí od počátku srpna, budou mít k dispozici deset ambulancí a 107 nových lůžek. 

Na území Moravskoslezského kraje je cílevědomě rozvíjen koncept budování společných center složek integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policistů, zdravotníků a strážníků. V říjnu budou dokončena centra v Třinci a v Ostravě-Jihu, na prosinec je naplánováno dokončení stavby na letišti v Mošnově. Rozpočtová hodnota jen stavební části těchto tří projektů se v souhrnu blíží 650 mil. Kč. Nová centra nabídnou složkám záchranného systému moderní a odpovídající zázemí pro jejich práci. Zlepší především koordinovaný postup při zásazích u mimořádných událostí. Spolupráce mezi hasiči, záchranáři i strážníky se tak v případě potřeby zásahů do krizových situací dostane na kvalitativně vyšší úroveň než je tomu v současnosti. 

V odvětví školství kraj v těchto měsících úspěšně postupně dokončuje balík zhruba třiceti projektů zateplení budov za více než půl miliardy korun. Důvodem těchto investic jsou samozřejmě především úspory tepelné energie a snížení provozních nákladů. Díky zateplovacím systémům dochází také ke zlepšení celkového fyzického stavu budov. Ve čtvrtém čtvrtletí roku budou v Karviné, ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Opavě dokončeny nové tělocvičny v celkové hodnotě zhruba 120 miliónů korun. 

K podpoře sociálního programu kraj ve čtvrtém čtvrtletí 2015 kupříkladu dokončí výstavbu nového domova pro osoby se zdravotním postižením ve Studénce za více než 27 milionů Kč, dobuduje poradnu pro pěstounskou péči v Ostravě za 23 milionů korun nebo v rámci transformace organizace Marianum dokončí rekonstrukci a přístavbu objektu pro zdravotně postižené v Karviné. 

Vzhledem k nejrůznějším okolnostem, s nimiž se kraj musel zejména v posledních dvou letech vyrovnávat při přípravě projektů, průběhu veřejných zakázek i při samotné realizaci staveb, lze pět měsíců před skončením roku s vysokou pravděpodobností říci, že rok 2015 bude uzavřen úspěšně. Nasazením účinných nástrojů projektového řízení, dobrým finančním řízením a bezvadnou spoluprací s poskytovatelem dotace se tak hodnota nemovitého majetku kraje, jež k 1. 1. 2015 činila 39 miliard korun, zvedne o dalších zhruba pět miliard korun.

Autor: 
Ivan STRACHOŇ, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM