J. Dolejš: Podpora bydlení a obchod s chudobou

12. 6. 2018

Na čtvrtek byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny PČR s programem podpory bydlení ze strany ministerstva práce a sociálních věcí. Není divu. Téma dostupného bydlení může být šlágrem letošních podzimních voleb. A ministryně v demisi Jaroslava Němcová vyvolala rozpornou diskusi svým plánem snížit doplatky na bydlení. Doplatek na bydlení dnes stojí státní kasu cca tři miliardy a příspěvek na bydlení se vyplácí v souhrnu kolem devíti miliard. A ministerstvo nechce, aby tyto veřejné peníze podporovaly obchod s chudobou, aby byly zneužívány spekulativním chováním soukromých ubytovatelů. Ano, je absurdní, pokud sociální dávky končí v kapsách majitelů ubytoven. Koncepce o bydlení už v roce 2015 uvažovala o sloučení zneužívaného doplatku na bydlení dle zákona o hmotné nouzi a příspěvku na bydlení dle zákona o sociální podpoře. Snaha redukovat zneužívané dávky ale nepomůže, pokud nebude provázaná s rozvojem sociálního bydlení. Omezit veřejné financování obchodu s chudobou je jedna strana rovnice, jak se ale má obec či kraj postarat o sociálně potřebné, pokud s redukcí zisku majitelů ubytoven dojde i k redukci nabídky bydlení? Řešení dostupného bydlení se zjevně neobejde bez strategické role státu. V návrhu programu rodící se nové vlády se zmiňuje revize koncepce bytové politiky. Pro srovnání – soukromé hypotéční banky půjčují na vlastnické bydlení na 200 miliard ročně. Vláda zvažuje na veřejnou podporu bydlení úvěry SFRB 1-2 miliardy ročně, což je kapkou v moři. Zůstává tu neustále odkládaný zákon o sociálním bydlení, který je v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Jde o nabídku nájemného bydlení v malometrážních bytech a ubytovnách pro sociálně potřebné. A tento problém prostě nelze jen hodit na bedra obcí.

Avizovaná nová koncepce bydlení se nevyčerpá jen problematikou regulace bytové výstavby, řešením problémů hypotéčního sektoru, dluhu na nemovitostech a realitní bubliny, díky které rostou s cenami nemovitostí i hodnoty tržních nájmů. Před volbami se slibovalo podpořit výstavbu obecních bytů. Pokud se dnes uvažuje o zásahu do sociálních dávek spojených s bydlením, je nutné souběžně řešit nabídku přijatelného nájemného bydlení s veřejnou podporou, a tedy s doložením tržního selhání. Aby zákon o sociálním bydlení platil až od roku 2021, by bylo pozdě.

Některé obce plánují vykoupit část soukromých subjektů (např. ubytovny) a použít je pro nabídku dostupného nájemného bydlení. Ministerstvo zvažuje dát do zákona oprávnění pro obce požadovat po investorovi určitý podíl tzv. levných bytů. Soukromí developeři by měli ve smlouvách povinnost část kapacity svých projektů pronajmout za dostupné ceny obyvatelům obce. Zákon o obcích ukládá municipalitám péči o uspokojování bydlení jako základní potřeby. Jak se mají postarat o lidi, ohrožené ztrátou bydlení? Jde o to, jak účinně podpořit projekty neziskového bydlení komunitního typu.

Nadcházející mimořádná schůze těžko vytvoří podmínky pro věcné prodiskutování celého komplexu problémů spojených s podporou bydlení. Nejde jen o revizi systému sociální podpory, popř. hmotné nouze. Je nezbytné určit participaci všech aktérů. Jde o to, jak spojit nástroje sociální a obecní bytové politiky, o dostatečnou provozní ale také investiční veřejnou podporu, a to v reálném čase. V předvolebním čase se někdy zdá, jako by teatrálnost platila víc než argumenty. U práva na bydlení ale zkusme neobětovat věcné poselství o skutečném řešení. Občané na to čekají. 

Autor: 
Jiří Dolejš, poslanec, místopředseda výboru pro veřejnou správu