J. Klán: Co je největším nebezpečím pro naši zemi?

23. 7. 2015

V červnu letošního roku vyšel velice zajímavý výzkum od společnosti STEM, který zjišťoval názory lidí na to, co je největším nebezpečím pro naši zemi. Z výzkumu, který nesl název »Co považuje česká veřejnost za nebezpečí pro naši zemi?« se podařilo získat velice zajímavá data, která v tomto článku rozebereme.

Od roku 2011, kdy se podobný výzkum konal naposledy, se zjistilo, že došlo k masivnímu nárůstu ve dvou faktorech. Jednak se lidé začali více obávat islámského fundamentalismu a za druhé se začali výrazně obávat přílivu imigrantů. 

Co se týká islámského fundamentalismu, tak značnou obavu z ohrožení cítí 82 procent dotázaných a jedná se o nejvyšší číslo z výzkumu. Toto číslo se dá vysvětlit zejména obavou z nárůstu Islámského státu, který neustále rozsévá zkázu po světě. Rovněž se zde odrazily teroristické útoky ve Francii, ale také v Tunisku. Zejména zahraniční turistické destinace se poslední dobou stávají terčem teroristů z Islámského státu. Občané tedy cítí nejvyšší ohrožení z této strany, protože teroristu nepoznáte. Je to člověk, který splývá s davem. Může to být klidně váš soused nebo kamarád. S tímto případem se prolíná i obava z mezinárodního terorismu, kdy se výzkumem zjistilo, že z něj má obavu 78 procent dotázaných. Od roku 2001, kdy došlo k teroristickým útokům na New York a Washington se tento fenomén neustále zvyšuje. Po eliminaci Al-Kajdá si všichni mysleli, že dojde k utlumení terorismu, ale opak byl pravdou. Likvidace jedné skupiny znamenala vznik ještě strašnější skupiny s názvem Islámský stát. Zde si musíme položit otázku, kdo zapříčinil nástup, ať už první nebo druhé teroristické organizace? Vesměs to byl sám Západ a zejména politika USA z doby před rokem 1989. Právě USA totiž často školily a vyzbrojovaly různé bojovníky proti »socialistickému bloku«, a když se tento systém rozpadl, tak už je USA přestaly podporovat. Západ si tedy terorismus sám zrodil. Nicméně kořeny terorismu jsou hlubší, ale v tomto článku na ně není místo je rozebírat. 

Velice zajímavé číslo se zjistilo u otázky, zda naši zemi ohrožuje politika USA. Téměř čtyřicet procent dotázaných odpovědělo, že politika USA pro nás znamená hrozbu a jako středně nebezpečné to soudí také kolem čtyřiceti procent. Naši občané tedy zahraniční politice USA moc nevěří, protože se často jedná o řinčení zbraněmi, zatahování do různých válečných konfliktů. Politika »světového četníka« se prolíná i do dalších odpovědí, které přesahují téměř padesát procent ohrožení. Jedná se zejména o situaci v Iráku nebo na Blízkém východě a právě v těchto lokalitách operují USA. Stačí připomenout, kdo tyto oblasti rozvrátil a proč je záměrně rozvrátil. Jde přeci o ropu a zemní plyn. 

Posledním faktorem, který je nutné zmínit je, že sedmdesát procent obyvatel má značný strach z uprchlíků, kteří pocházejí právě z oblastí, které jsou určitým způsobem narušeny politikou USA. Občané si totiž často kladou otázku, kolik jich přijmeme? Jak se budou začleňovat do společnosti? Nedojde k nárůstu kriminality? Většina obyvatel míní, že dojde k nárůstu kriminality a tím pádem ke snížení bezpečí, a to hlavně ve velkých městech. Někteří odborníci tvrdí, že naše země je jen tranzitní zemí a cílem je Německo, ale to nemusí být až tak pravda. Další otázkou je jejich začleňování. Občané míní, že začleňování uprchlíků do naší společnosti by byl značný problém. V Německu i ve Francii s tím mají také značné problémy. V Německu se jedná o problematiku Turků a ve Francii zase lidí z Alžírska a dalších muslimských zemí. Stačí připomenout násilnosti v Paříži. Integrace a asimilace jiné kulturu do naší je značný problém a většinou budí značné vášně a problémy. Na závěr si řekněme, kdo je zodpovědný za vznik uprchlické vlny do Evropy? Ano, už to zde bylo několikrát zmíněno. Vesměs USA, které svoji často útočnou politikou destabilizují vlády v daném regionu, dosadí na místo svržených vládců své loutky, které jsou často ještě horší, než ty předešlé. Stačí zmínit Egypt, Sýrii nebo Libyi. Kdo bude další? A USA tento stav chaosu vyhovuje, protože si tím pádem mohou hrát na četníka nebo vojensky útočit pod vlajkou vývozu demokracie a svobody, a to je špatně.

Autor: 
Jan KLÁN, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM