J. Klán: Registr smluv: hora porodila myš

23. 9. 2015

Poslanecká sněmovna schválila - podle některých ohlasů nejlepší, nejskvělejší a nejúžasnější zákon v dějinách naší země – registr smluv. Já nekritické nadšení nesdílím. Zavedení centrálního registru smluv skrývá několik základních nešvarů a ve svém důsledku může být pro fungování našeho státu nebezpečné. Na to zcela jistě čekají někteří západní pozorovatelé jako Velvyslanectví USA v Praze nebo Americká obchodní komora a mnoho dalších.

Projednávání zákona trvalo několik let, diskutovalo se o něm už v minulém volebním období. Nyní se podařilo hlasy 116 poslankyň a poslanců normu schválit. Bez aplausu. Šlo o poslanecký návrh bez řádně propracované analýzy dopadů regulací na dotčené aktéry. 

Takto důležitá norma má být vládním návrhem s řádně vypracovanými analýzami. Nikdo z klubu KSČM zavedení registru smluv nepodpořil. Ne proto, že by nevítal všechny prostředky pro vyšší transparentnost v poněkud kalných vodách české ekonomiky. Klub si však uvědomuje rizika, která se v novele skrývají pro státní podniky. 

Pokud se bude norma vztahovat i na státní podniky, v konečném důsledku je může přivést k likvidaci. Energetický podnik ČEZ výjimku ze zákona dostal, ale Budvar a ostatní státní podniky ne. Jejich konkurenceschopnost může být omezena zveřejněním smluv. Zákon se bude vztahovat také na obce nad pět tisíc obyvatel, takže zcela jistě naroste byrokracie (díky našim hlasům se netýká alespoň malých obcí). 

Předkladatelé zákona by si měli uvědomit, že cesta do pekel je často dlážděna dobrými úmysly. Přestože cílem tohoto zákona má být zprůhlednění nakládání se státními penězi, může dojít i k opačnému jevu, kdy budou uveřejněné smlouvy zneužitelné buď konkurencí na trhu nebo kyberzločinci. Ostatně už máme řadu případů z minulosti. 

Měli bychom si položit otázku, zda registr smluv potřebujeme. Z celé Evropy ho uplatňují pouze na Slovensku, kde již prošel úpravami a vkládají se do něj pouze smlouvy uzavřené ve veřejných zakázkách. 

Z toho plyne, že pokud bychom měli řádný, funkční zákon o zadávání veřejných zakázek, registr smluv nepotřebujeme. A také by mě zajímalo, kdo bude »začerňovat« nepovinné údaje – respektive údaje, které nemají být zveřejněny? Vznikne nějaký úřad nebo to budou dělat sami vkladatelé smluv? Pokud tohle není v zákoně dořešeno, je špatný a zneužitelný. 

A ještě bych se chtěl zmínit o tom, že už v současné době existuje registr smluv na internetových stránkách ministerstva vnitra a řada obcí smlouvy uveřejňuje sama od sebe, tak proč jim hrozit sankcí, že pokud smlouvu do registru nevloží, bude neplatná? Samozřejmě smlouvu nad padesát tisíc tak, jak říká litera zákona. 

Norma nyní míří do Senátu. Někteří senátoři se nechali slyšet, že navrhnou vrátit zákon zpět Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Zda to bude s pozměňovacími návrhy, nebo se zamítnutím, na to si musíme počkat. Už nyní je však zřejmé, že »hora porodila myš« a ještě hodně neduživou.

Autor: 
Jan KLÁN, poslanec (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM