J. Nekl: Hospodaření s vodou

15. 6. 2017

Voda se ve světě stává problémem. Většina z ní nemůže být používána jako pitná. Zásoby pitné vody, jež mohou být využívány k běžné spotřebě, totiž představují méně, než 1 % celkového množství. Jakýmkoliv nešetrným hospodařením s vodou či jejím plýtváním připravujeme problém do budoucna dalším generacím. Málokdo ví, že téměř 97,5 % vody nacházející se na planetě je ve slané formě. A tím tedy zcela nevhodná k běžné spotřebě. Nejen lidé, ale i množství živočichů a rostlin potřebují ke svému životu sladkou vodu, je nutná samozřejmě i pro zemědělce a pěstitele a její nedostatek může ohrozit i produkci potravin. Čím více vody spotřebovává člověk, tím méně jí zůstane pro přírodu. A ta se bez ní také neobejde.

S úměrným zvětšováním životní úrovně stoupá i poptávka po vodě. Pokud člověk sáhne do zásob podzemní vody, je třeba počítat s tím, že její regenerační schopnost je velmi nízká. I proto se vědci začali zabývat maximálně efektivním využitím vodních zásob. Nárůst teplot, ve srovnání s minulými lety, může zásadně zvýšit odpar vod z krajiny. Například pomoci zemědělcům by mohlo zadržování vody v melioračních odvodňovacích systémech, na které jsme v poslední době poněkud zapomněli. Bez soustavného budování nádrží se ale prakticky nedá zamezit hrozícímu nedostatku vody. Čeká nás spousta práce. Pokud by však voda neustále ubývala, spolu s ní bude mizet i život na modré planetě.

Autor: 
Josef Nekl, poslanec PSP ČR za KSČM a kandidát KSČM pro volby do PSP ČR v Olomouckém kraji
Zdroj: 
Josef Nekl, poslanec PSP ČR za KSČM a kandidát KSČM pro volby do PSP ČR v Olomouckém kraji